Winter

Op deze pagina leest u meer over de icoonsoorten die u in de wintermaanden kunt aantreffen in de gemeente Papendrecht. Ook vindt u er tips om uw tuin aantrekkelijker te maken voor deze soorten.

Icoonsoorten Winter

Help mee de natuur in Papendrecht in beeld te brengen

Het is heel goed mogelijk dat u één van de icoonsoorten in de gemeente aantreft. Bij de specifieke icoonsoorten leest u wanneer de kans daarop het grootst is. Heeft u één van de icoonsoorten gezien? Geef dan de locatie door via waarneming.nl. Zo brengen we samen de natuur van Papendrecht in beeld.  

December

De Roodborst

roodborstIedereen heeft vast weleens een roodborstje gezien: het is een klein bruin vogeltje met een rond lijf en een smalle staart. Zijn borst, gezicht en onderbuik zijn helder oranje/rood. Het is een schuw en actief vogeltje met verschillende zanggeluiden. Roodborstjes bewaken hun leefgebied fel, zodat ze genoeg insecten kunnen vinden om niet te verhongeren. Ze vallen alles aan wat rood is, om te voorkomen dat ze hun jongen aanvallen, zijn die bruin van kleur. De gemeente beheert ongeveer een derde van het groen ecologisch. Een groot deel van de struikgewassen wordt dus zo veel mogelijk met rust gelaten, zodat het roodborstje ongestoord kan leven. Om uw tuin aantrekkelijk te maken voor de roodborst, kunt u bladeren laten liggen in uw tuin. Roodborsten scharrelen daartussen op zoek naar insecten. Ook kunt u bijvoorbeeld een nestkastje ophangen of vetbolletjes ophangen in uw tuin. Heeft u een roodborst gezien?
Geef dat dan door via waarneming.nl Zo brengen we samen de natuur van Papendrecht in beeld.

In onderstaande video vertelt Ferry van Jaarsveld meer over deze icoonsoort:

Januari

merel

De merel

De merel is de meest voorkomende broedvogel in Nederland. Vroeger was het echt een bosbewoner, maar tegenwoordig kom je hem ook vaak tegen in bebouwd gebied.

Kenmerken
Het is een slimme, vrij dikke lijster, met de kenmerkende gewoonte om de staart bij het landen op te wippen. Het luidruchtige zwarte mannetje zingt in het voorjaar de mooiste liedjes om het bruine vrouwtje te bekoren. Daarnaast waarschuwen merels elkaar met hun herkenbare alarmroep als er gevraag dreigt in de omgeving.

Waar leeft een merel?
Merels maken hun nest in komvorm van gras en modder in een struik of laag in een boom en kunnen per seizoen wel 4 broedsels hebben van 2 tot 4 eieren. Deze nesten zijn een makkelijke prooi voor onder andere kraaien en katten.

Wat doet de gemeente?
De gemeente Papendrecht zorgt voor voldoende struweel, grasperken en besdragende struiken, zodat de merel niets te kort komt. In uw eigen tuin kunt u merels lokken met struiken, hagen, klimop en lage boompjes. Het voedsel bestaat uit wormen, insecten en bessen dat ze bij voorkeur op de grond bij elkaar scharrelen.

Wat kunt u doen?
Om de kans op merels in uw eigen tuin te vergroten, kunt u bijvoorbeeld struiken, hagen, klimop en lage boompjes plaatsen. Of laat bladeren liggen in uw tuin, daartussen gaat de merel op zoek naar wormen, insecten en bessen.

Merel gezien?
De kans om een merel te zien is 's ochtends vroeg of tegen de avond in de schemering. Heb je een merel gezien, voer deze dan in via waarneming.nl. Zo brengen we samen in beeld waar de merel in Papendrecht voorkomt.

In onderstaande video vertelt Ferry van Jaarsveld u meer over de merel:

Februari
Bever

Uiterlijke kenmerken
Met zijn afmeting van 70 tot 100 cm is dit het grootste knaagdier in Nederland. Aan zijn voorpoten heeft hij 5 tenen en aan zijn achterpoten zwemvliezen. Zijn staart is plat en geschubd en lijkt een beetje op een mattenklopper. Met zijn grote harde oranje voortanden kan hij door de meeste houtsoorten knagen. Hij eet voornamelijk wilgen.

Waar leeft de bever?
Zijn verblijfplaats heet een beverburcht. Dit is een hol in en om het (zoet)water, met daarop takken en modder. In de gemeente Papendrecht leeft de Bever langs de rivier De Merwede, maar hij is ook op andere plekken landinwaarts gezien. Er is bekend dat er regelmatig een Bever zit op het eilandje voor Huys de Merwede. Zijn knaagsporen zijn dan ook regelmatig te vinden aan de waterkant bij Huys de Merwede. Ferry van Jaarsveld ging daar voor ons kijken om u meer te vertellen over de bever. Het resultaat ziet u in de video hieronder.

Bever gezien?
De meeste kans om een bever te zien heeft u bij zonsopkomst of tegen de schemer. We verzoeken u vriendelijk om het eilandje niet zelf te bezoeken, zodat de bever niet verstoord wordt. Heeft u een bever gezien? Geef dat dan door via waarneming.nl. Zo brengen we samen de natuur van Papendrecht in beeld.  

 

Ferry van Jaarsveld over de bever

 

Konijn

Een wild konijn is makkelijk te herkennen aan zijn grijsbruine vacht. Je komt ze tegen in perken, tuinen en langs bosranden. Ze leven in groepen tot wel vijftig dieren. 

Ze markeren hun leefgebied met een geurstof die in hun kin zit. In hun leefgebied maken ze een konijnenburcht. Dit is een ondergronds gangenstel met kamers. Hier maakt het vrouwtje ook een kraamkamertje met een nest van gras, dat zij vult met wol uit haar vacht.
Per seizoen hebben konijnen maximaal drie nesten, van januari tot in juli. Konijnen worden blind, doof en kaal geboren. Al na twee weken verlaten ze het nest, maar keren er regelmatig terug om gevoed te worden. 
De kleintjes worden alleen de eerste drieënhalve week van hun leven gevoed door hun moeder, daarna zijn ze zelfstandig. 

Weetjes
1.    Konijnen behoren tot de haasachtigen en niet tot de knaagdieren
2.    Vrouwtjes noemen we 'voedsters' en de mannetjes 'rammelaar'
3.    Het konijn gaat in de schemering en nacht op zoek naar voedsel

Ferry van Jaarsveld vertelt u in onderstaande video meer over het konijn: