Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel De gemeente Papendrecht presenteert College-actieprogramma

Zoek antwoord

21 juni 2019

De gemeente Papendrecht presenteert College-actieprogramma

Donderdagmiddag presenteerde het college van Papendrecht vol trots het collegeactieprogramma. De komende drie jaar nodigt Papendrecht inwoners en ondernemers uit om mee te denken, mee te praten en mee te doen in Papendrecht. Samenspraak en samenwerking vormen de rode draad.

In 2018 sloten PAB, CDA, SGP en ChristenUnie een coalitieakkoord met de naam ‘Zichtbaar Nabij’.  Na behandeling in de gemeenteraad was het aan het college om die ambities te vertalen in acties. En natuurlijk is dat, geheel in lijn met 'Zichtbaar nabij' het afgelopen jaar samen met Papendrechters gedaan.

Voor de uitwerking van het collegeactieprogramma hebben we op verschillende manieren direct betrokkenen geraadpleegd. We zijn, aldus burgemeester Aart-Jan Moerkerke, Papendrecht in gegaan en met inwoners in gesprek gegaan. Wethouder Corine Verver: "Zichtbaar nabij zijn betekent voor ons transparant zijn in ons handelen, uitleggen wat en waarom we wat doen, samenspraak met de samenleving , het stimuleren van initiatieven, vanuit vertrouwen in kracht van inwoners en ondernemers en hun deskundigheid. De mensen die hier in Papendrecht wonen, werken en ondernemen zijn onze ervaringsdeskundigen. Zij hebben de beste ideeën over hun leef en werk omgeving. Zij weten als geen ander wat er in Papendrecht gebeurt."

Inwoners worden graag betrokken bij hun leefomgeving. Iedereen heeft recht op een mooi groen Papendrecht.  Aantrekkelijk groen begint bij slim en duurzaam onderhoud. Zo zijn we al bezig anders te maaien, geeft wethouder Arno Janssen aan. "Wat strakker dichtbij woningen. Maar verderop of in de bermen laten we de natuur meer haar gang - gaan (ecologisch groen). Da’s goed voor de bijen, insecten en andere diertjes."

Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid. Maatregelen zijn nodig om de belasting op het milieu te verminderen. Voor de inwoners van Papendrecht staat energiebesparing en het gebruik van schonere energie bovenaan, blijkt volgens een onderzoek onder de Papendrechtse inwoners.
Een van de kernpunten is op te komen voor de kwetsbaren. "We zien dat er ook in Papendrecht volwassenen en kinderen in armoede leven; het gaat dan om zowel financiële als sociale armoede", licht wethouder Kees de Ruijter toe. "We willen in Papendrecht de armoede aanpakken door in een vroeg stadium te signaleren. Hiervoor hebben we het sociale netwerk van onze inwoners nodig, zoals bijvoorbeeld de voetbaltrainer, de schooljuf, de wijkagent of de buren. Op het moment dat zij zien dat er problemen zijn, kunnen zij dit signaleren bij de desbetreffende instanties. Inwoners die het nodig hebben moeten kunnen rekenen op ondersteuning. En wij willen ze helpen om die ondersteuning te vinden."

Papendrecht is een zeer ondernemende gemeente met 2300 bedrijven. Die samen goed zijn voor 15.000 arbeidsplaatsen. De gemeente zet zich in om ondernemers optimaal te faciliteren, in positie te brengen en met elkaar in contact te brengen. De gemeente steunt de samenwerkende ondernemers verder bij een goede profilering van de winkelcentra en het behoud van een aantrekkelijk winkelaanbod. Zodat onze inwoners dichtbij kunnen blijven winkelen. En de werkgelegenheid behouden blijft.

Wethouder Pieter Paans: "Ons uitgangspunt is dat we lokaal doen wat lokaal kan. In deze complexe samenleving kunnen we echter niet alles alleen. Daarom werken we samen in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Zuid Holland Zuid. We versterken elkaar binnen de regio. Het behoud van onze eigen identiteit en zelfstandigheid is daarbij een harde voorwaarde."
Samenwerking leidt tot kracht. Samenwerking met onze inwoners, met onze ondernemers en met de regio. In het collegeactieprogramma zet Papendrecht daar sterk op in.

Het volledige collegeactieprogramma is terug te vinden op papier, online op deze website en in filmpjes.


Klap op het collegeactieprogramma

Meer Nieuws

  • dinsdag 9 juli 2019 Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, is het nodig om sloten jaarlijks op te schonen. Begin juni zijn we daarom begonnen met... Lees meer

     
  • maandag 8 juli 2019 Natuurvriendelijk maaien Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere... Lees meer

     
  • donderdag 4 juli 2019 Eikenprocessierups De eikenprocessierups is door de hoge temperaturen landelijk volop in het nieuws. Helaas zorgen de beestjes en vooral de haren voor veel overlast.... Lees meer

     

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp