Twee slimme bandenpompen in Papendrecht

Automobilisten kunnen hier gratis hun bandenspanning controleren en eventueel op de juiste spanning brengen

Op twee locaties in Papendrecht zijn slimme bandenpompen geplaatst. Eén staat op de parkeerplaats van Sportcentrum Papendrecht en de andere staat op de parkeerplaats van Winkelcentrum Wilgendonk. Automobilisten kunnen hier gratis hun bandenspanning controleren en op de juiste spanning brengen. 

Wethouder Arjan Kosten, Milieu: "We vinden het verbeteren van de luchtkwaliteit erg belangrijk. Daarom hebben wij in 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Hierbij hebben we ons verbonden en verplicht om ons voortdurend in te zetten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Papendrecht. Het verminderen van uitstoot van fijn- en stikstof door wegverkeer is hierin een belangrijk onderdeel. Een goede bandenspanning betekent minder uitstoot. Een juiste bandenspanning is dus niet alleen veiliger, maar ook beter voor onze leefomgeving."

Minder uitstoot

Een te lage bandenspanning zorgt niet alleen voor een snellere slijtage van de banden en een langere remweg, maar zorgt ook voor onnodig verbruik van brandstof. Deze extra CO2- uitstoot is slecht voor het milieu en de leefomgeving. Het is daarom van belang dat inwoners regelmatig de bandenspanning checken en zorgen dat ze met de juiste bandenspanning rondrijden.

Slimme bandenpomp

De bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op zonne-energie. Daarnaast kunnen automobilisten via een touchscreen de juiste bandenspanning opvragen via het kenteken, geeft de pomp gelijk aan wat er gebeurt en na afloop brengt de pomp de besparingen in euro's, liters brandstof en verminderde uitstoot in beeld. Bovendien is het gebruik van deze slimme bandenpomp geheel gratis. 

Schone Lucht Akkoord

Met dit akkoord streven het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Het doel van dit akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland blijvend te verbeteren. Concreet gaat het om een vermindering van uitstoot van fijnstof en stikstof door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Elke partij die het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend, monitort (verplicht) de voortgang ervan via het uitvoeringsplan.

Meer informatie over de slimme bandenpompen en de andere locaties in Nederland is te vinden op https://www.degroenegarage.org/de-slimme-bandenpomp