Westeind; reconstructie

De gemeente Papendrecht treft voorbereidingen om het asfalt van de rijbaan te vervangen op het Westeind. Voor Stedin en Oasen is dit aanleiding om vooruitlopend op de asfaltwerkzaamheden de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen te vervangen. Ook wordt vooruitlopend door Delta Fiber een glasvezelkabel aangebracht.

Waarom wordt het asfalt vervangen? 

Uit onderzoek is gebleken dat de asfaltweg niet meer voldoet aan de gewenste kwaliteit. Door vervanging van het asfalt gaat de rijbaan weer voor langere periode mee. Ter verbetering van de verkeersveiligheid en het straatbeeld worden gelijktijdig aanpassingen aan de straatinrichting aangebracht. Hiervoor wordt een ontwerp opgesteld.

Wat is de procedure voor het opstellen van een ontwerp?

Voor het opstellen van een ontwerp van de nieuwe straatinrichting wordt de gemeente ondersteunt door het ingenieursbureau Iv-Infra b.v. uit Papendrecht. Het ontwerpproces bestaat uit 3 fasen; schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Tijdens een inspraakprocedure heeft u tweemaal de gelegenheid om te reageren op het ontwerp (schetsontwerp en voorlopig ontwerp). Ook wordt door de gemeente bij u informatie opgehaald over mogelijke knelpunten, bereikbaarheid en bevoorrading van ondernemers. De planning is om het schetsontwerp in juni 2023 te presenteren en het voorlopig ontwerp in oktober 2023. 
Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht neemt uiteindelijk alle reacties in overweging en stelt het ontwerp van de straatinrichting definitief vast. Het definitief ontwerp is begin 2024 gereed en wordt ter kennisneming ter inzage gelegd. 

Het voorlopig ontwerp 

Het Voorlopig Ontwerp, de planning en antwoorden op eerdere reacties zijn vanaf 13 november 2023 in te zien op de projectwebsite: www.iv-groep.nl/westeind. Vanaf maandag 13 november tot maandag 27 november kunt u reageren op het Voorlopig Ontwerp. Dit kan via een invulformulier op de projectwebsite. Mailen kan ook naar de omgevingsmanager Eddie Wienk, e.g.wienk@iv-infra.nl. 

Inloopavond voorlopig ontwerp

Op maandag 20 november van 19:00 tot 21:00 uur organiseren we een inloopavond in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de inloopavond informeren wij over de plannen en het ontwerp. Daarnaast kunnen belanghebbende een reactie indienen en vragen stellen. 

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De verwachting is dat Stedin en Oasen in het eerste kwartaal van 2024 gaan starten met het vervangen van de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen. Zij zijn eind 2024 gereed. Aansluitend wordt gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe straatinrichting en het vervangen van het asfalt. De komende periode worden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het graven van proefsleuven om de locaties van kabels en leidingen vast te stellen. 
De panden blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Het werk wordt daarom gefaseerd uitgevoerd. Helaas is overlast door de werkzaamheden niet te vermijden. 

Informatie vanuit Stedin, Oasen en Delta Fiber.

De werkzaamheden vanuit Stedin, Oasen en Delta Fiber worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Alle informatie over het vervangen en de aanleg van kabels en leidingen ontvangen de desbetreffende bewoners per brief vanuit Stedin, Oasen en Delta Fiber. In de brieven wordt uitgelegd wat de werkzaamheden betekenen en hoe men vragen kunt stellen.

Wie kunt u benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe straatinrichting, dan horen wij dat graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met de omgevingsmanager vanuit Iv-infra b.v., Eddie Wienk, 06-53 23 75 85 / e.g.wienk@iv-infra.nl.