Oosteind; reconstructie

Het Oosteind is toe aan een goede opfrisbeurt. We gaan daarom met de straat aan de slag. Er komt een nieuw ontwerp van de weg en een riool om het regenwater af te voeren. Daarnaast besteden we aandacht aan het groen langs de weg.

Hoe ziet het traject eruit?

Het Oosteind komt er anders uit te zien. Tijdens het proces hebben de betrokkenen twee keer de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp. Eerst op het schetsontwerp en daarna op het voorlopige ontwerp. Middels een brief komt een uitnodiging om mee te denken tijdens twee inloopavonden. De gemeente gaat ook informatie uit de omgeving verzamelen over mogelijke problemen en toegankelijkheid van bedrijven. Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht zal alle ingekomen reacties overwegen en het definitieve ontwerp vaststellen. Dit ontwerp zal voor iedereen beschikbaar zijn.

Wat wordt er gedaan met de kabels en leidingen?

Voordat de gemeente begint met de werkzaamheden, gaan eerst de nutsbedrijven aan de slag. De volgende werkzaamheden worden momenteel voorbereid:
    DELTA Fiber aanleg glasvezelnetwerk;
    Stedin vervanging gasleiding;
    Stedin vervanging elektrakabels. 
De werkzaamheden van Stedin en Delta Fiber worden niet uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De betreffende bewoners ontvangen alle informatie over het vervangen en de aanleg van kabels en leidingen van de nutsbedrijven zelf. Zij leggen zelf uit wat de werkzaamheden inhouden en hoe men vragen kan stellen.

Wat is de planning?

Onder voorbehoud van de doorlooptijd van de nutsbedrijven hebben we de volgende planning:
    Opstellen nieuwe inrichting        voorjaar tot en met najaar 2024;
    Voorbereiding uitvoering             najaar 2024 tot en met zomer 2025;
    Uitvoering werkzaamheden        zomer 2025 tot en met winter 2025.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over dit project of iets wilt melden, bel dan de gemeente Papendrecht via 14078. U kunt ook e-mailen naar info@papendrecht.nl.