Oosteind en Matena

Het asfalt van het Oosteind en Matena is toe aan vernieuwing. Het onderhoud is nu nodig voor het Oosteind en later voor Matena. Vanwege de samenhang van beide wegen nemen we Matena mee in het ontwerp. Om Matena gelijk uit te voeren is instemming van de gemeenteraad nodig. Hier besluiten zij op 23 april over. Ook de gas- en elektriciteitskabels zijn aan vervanging toe. Kortom: er is werk aan de winkel! 

Opstellen ontwerp

Tijdens het ontwerpproces mogen belanghebbenden twee keer reageren op het ontwerp, eerst op het schetsontwerp en daarna op het voorlopige ontwerp. De aanwonenden krijgen in het eerste kwartaal van 2024 een uitnodiging om mee te denken tijdens twee inloopavonden. Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht zal uiteindelijk alle ingekomen reacties overwegen en het definitieve ontwerp vaststellen. 
Het Schetsontwerp van de nieuwe straatinrichting is inmiddels opgesteld. Dit ontwerp en informatie over het project is te bekijken op de projectwebsite www.oosteindmatena.nl

Wat wordt gedaan met de kabels en leidingen?

Voordat de gemeente begint met de werkzaamheden, gaat eerst Stedin aan de slag met het vervangen van de gasleiding en elektrakabels. 
De werkzaamheden van Stedin worden niet uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De betreffende bewoners ontvangen alle informatie over het vervangen van kabels en leidingen van Stedin zelf. 

Globale planning

Onder voorbehoud van de doorlooptijd van de nutsbedrijven hebben we de volgende planning:

  • Opstellen nieuwe inrichting            voorjaar tot en met september 2024
  • Vervangen kabels en leidingen      2025 (onder voorbehoud van planning Stedin)
  • Uitvoering reconstructie                 eind 2025 tot en met zomer 2026

   
Contact met de gemeente

Voor vragen kunt u bellen met 14078 of mailen naar info@papendrecht.nl.