Grondmolen, Standerdmolen, Torenmolen

In 2023 zijn bomen gekapt in de omgeving van de Torenmolen en Vijzellaan. Dit in verband met de reconstructiewerkzaamheden. 

De inspraakprocedure voor de nieuwe inrichting van de Grondmolen 1-74, Standerdmolen 1-52, Torenmolen en Vijzellaan/Wieklaan is afgerond.

Vooruitlopend op de werkzaamheden worden in de woonwijk nog diverse kabels en leidingen vervangen worden door de nutsbedrijven (Oasen, Stedin, KPN en Ziggo). Deze werkzaamheden worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd.