Afvalinzameling in Papendrecht gaat de komende jaren veranderen

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht gaat veranderen. Op deze pagina leest u daar meer over en vindt u antwoord op uw vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via afval@papendrecht.nl.

Onderscheid tussen hoogbouw en laagbouw

Bij hoogbouw (flats, bovenwoningen) gaat de afvalinzameling anders dan bij laagbouwwoningen. De nieuwe manier van afval inzamelen betekent voor laagbouwwoningen dat PMB (plastic, blik en drinkpakken), papier en gfte (groente, fruit en tuinafval en etensresten) aan huis wordt opgehaald. Glas en textiel kunt u kwijt bij de diverse milieuparkjes bij b.v. winkelcentra in Papendrecht. Het weinige restafval dat u dan overhoudt brengt u weg naar een ondergrondse container in de buurt van uw woning.

Bij hoogbouw staan verzamelcontainers bij de ingang van het gebouw voor PMB, papier en gfte. Voor het overige geldt hetzelfde als voor laagbouw (glas en textiel naar milieuparkjes en restafval wegbrengen naar ondergrondse container in de buurt).

Veel gestelde vragen en antwoorden

Fase 1: Molenvliet/Wilgendonk

Vragen? Mail naar afval@papendrecht.nl

Rest 2

Kijk op deze pagina voor informatie over andere afvalsoorten (chemisch afval, grof afval) en de openingstijden van het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan.