Veel gestelde vragen en antwoorden afvalinzameling

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Hieronder een overzicht van vragen die vaak aan de gemeente gesteld worden op het gebied van afval. De antwoorden staan er meteen onder. Staat uw vraag er niet bij of is iets voor u niet duidelijk? Mail dan naar afval@papendrecht.nl

 1. Waarom deze nieuwe afvalinzameling?
  In Papendrecht wordt jaarlijks ruim 240 kg restafval per inwoner opgehaald en verbrand. Dit is niet alleen duur maar er gaan ook kostbare grondstoffen verloren. Om dit te verbeteren heeft de gemeenteraad besloten dit te verbeteren naar 100 kg per inwoner en 75% hergebruik. De inzet is dat bewoners (nog) bewuster hun afval scheiden. Zo kunnen veel kostbare grondstoffen opnieuw gebruikt worden en houden bewoners weinig restafval over. We noemen deze manier van afval inzamelen: omgekeerd inzamelen.
   
 2. Hoe gaan we over op de nieuwe manier van inzamelen?
  De eerste stap is het invoeren van omgekeerd inzamelen restafval in de hele gemeente. In de wijk Oostpolder is dit als proef al in 2019 ingevoerd. De tweede stap is de invoering van het recycletarief (zie ook vraag 6). Bewoners die hun afval goed scheiden betalen een lager tarief dan bewoners die minder goed hun afval scheiden. De gemeenteraad beslist over de hoogte van het tarief. Naar verwachting is dat in december 2023.
   
 3. Hoe werkt omgekeerd inzamelen?
  Omgekeerd inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plasticverpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), papier en karton aan huis worden opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, brengt u naar een ondergrondse container op maximaal 300 meter loopafstand.
   
 4. Waarom is de afvalinzameling bij laagbouw anders dan bij hoogbouw?
  Bij de appartementen wordt de afvalinzameling anders geregeld. Indien het mogelijk is worden er inpandig rolcontainers geplaatst voor papier en PBD inzameling. Voor het GFT (en eetresten) komt buiten de flat een GFT cocon. Om het wegbrengen van GFT vanuit de keuken te helpen, stelt de gemeente een keukenbakje beschikbaar. Hierover krijgen inwoners een brief van HVC.
   
 5. Wat betekent de invoering van het recycletarief per 1 januari 2024 voor inwoners?
  De planning is dat per 1 januari 2024 in heel Papendrecht het recycletarief voor restafval wordt ingevoerd. Dit bestaat uit een vast- en variabel tarief. Het vaste tarief zit in de Afvalstoffenheffing waar elk huishouden jaarlijks een aanslag van krijgt. Het variabel tarief is wat u betaalt elke keer dat u restafval in de container gooit. Dit doet u met een pasje. Het aantal keren dat u gebruik maakt van de container, wordt het volgende kalenderjaar verrekend in de aanslag Afvalstoffenheffing.
   
 6. Hoeveel ga ik betalen?
  De gemeenteraad beslist daar in december 2023 over. Daarna krijgen inwoners de vaste en variabele tarieven te horen.
   
 7. Een ondergrondse container krijgt 2 kleppen: 1 waar zakken van 60 liter in gaan en 1 waar kleinere zakken (ca. 30 liter) in gaan. Klopt het dat je dubbel betaalt als je met je pasje beide kleppen opent?
  Dit klopt, maar vanaf 1 januari 2024. Dan gaan inwoners betalen per keer dat een klep wordt geopend. Dit noemen we het recycletarief. (zie vraag 5 en 6). Let dus op dat je per keer maar 1 klep opent: de klep voor kleine zakken (tot 30 liter) óf de klep voor grotere zakken (tot 60 liter).
   
 8. Waar kan ik luiers en incontinentiemateriaal kwijt?
  Verspreid over heel Papendrecht komen bovengrondse containers voor incontinentiemateriaal en luiers. Bewoners die denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, kunnen dan (dus nu nog niet) een toegangspasje voor aanvragen. Mensen die een pasje ontvangen, kunnen gratis hun incontinentiemateriaal en luierafval kwijt.
   
 9. Ik heb medisch afval wat ik niet kan scheiden. Is hier een regeling voor?
  Op dit moment is daar geen regeling voor. We zijn bezig verschillende oplossingen te onderzoeken voor medisch afval wat niet gescheiden kan worden. Zodra bekend is wat de regeling wordt, informeren we inwoners.
   
 10. Waar kunnen ZAPpers (Zwerf Afval Pakkers) zwerfafval kwijt?
  Ruim 350 Papendrechtse vrijwilligers ruimen zwerfvuil van anderen. We noemen hen Zappers. Hier zijn we hen heel erg dankbaar voor. Wij betrekken hen afzonderlijk bij de wijzigingen van de afvalinzameling.
  aarnaast zoeken we naar een mogelijkheid waarbij de Zappers het ingezamelde zwerfafval zonder extra kosten kwijt kunnen. Zodra dit bekend is, worden de Zappers op de hoogte gebracht.
   
 11. Hoe kom ik aan een afvalpas?
  U heeft al een afvalpas van HVC. Bent u hem kwijt, dan kunt u via de website van HVC een nieuwe bestellen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.
   
 12. Hoeveel containers worden er geplaatst en waar komen die?
  Er komen circa 90 ondergrondse containers in Papendrecht. De bestaande bovengrondse betonnen containers verdwijnen. De locatie van een ondergrondse container hangt af van een aantal factoren. Er mogen bijvoorbeeld geen kabels, leidingen en boomwortels in de grond zitten, we mogen geen parkeerplaatsen opheffen en het moet een veilige locatie zijn. We kiezen op basis van die factoren de meest geschikte locatie, vaak centraal in een buurt.
   
 13. Kan ik reageren op een locatie van een ondergrondse container?
  Die fase is voorbij. Per wijk hebben wij twee inloopavonden georganiseerd. In totaal waren dat 14 bijeenkomsten. Alle inwoners hebben 2 brieven ontvangen waarin zij voor een inloopavond werden uitgenodigd. Inwoners konden daar de beoogde locaties inzien en reageren. Wij verwerken de opmerkingen zoveel als mogelijk en passen de locatietekeningen daarop aan. Kunnen wij uw opmerkingen niet verwerken, dan leggen wij u uit waarom dat niet kan. Het aangepaste plan komt dan weer ter inzage. Daarna stelt het college een besluit en het locatieplan vast. Ook hierover krijgen inwoners thuis een brief. 
   
 14. Wanneer start de uitvoering?
  In juni 2023 zijn in de wijken Molenvliet en Wilgendonk de eerste containers geplaatst. Hierna is de Westpolder aan de beurt en ten slotte Kraaihoek, Middenpolder, de Kooy, Centrum en Merwehoofd.
   
 15. Waar kan ik meer lezen over wat de nieuwe afvalinzameling betekent?
  In het uitvoeringsplan staan onder meer uitgangspunten en aanvullende (maatwerk)maatregelen voor bijvoorbeeld dijkwoningen. Verder staan in het locatieplan waar ondergrondse containers voor restafval worden voorgesteld. Dit komt op deze website te staan en kunt u digitaal lezen en eventueel downloaden. Beide plannen liggen ook ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis aan de Markt 22 in Papendrecht.
   
 16. Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  U kunt mailen naar afval@papendrecht.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Belt u het algemene nummer van de gemeente, 14 078, spreek in "gemeente Papendrecht", dan krijgt u een telefoniste aan de lijn. Zij verbindt u door met de juiste medewerker. Hij/Zij zal dan proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of anders belt de medewerker u op een later moment terug.