Veel gestelde vragen en antwoorden afvalinzameling

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Hieronder een overzicht van vragen die vaak aan de gemeente gesteld worden op het gebied van afval. De antwoorden staan er meteen onder. Staat uw vraag er niet bij of is iets voor u niet duidelijk? Mail dan naar afval@papendrecht.nl

 1. Waarom deze nieuwe afvalinzameling?
  In Papendrecht wordt jaarlijks ruim 240 kg restafval per inwoner opgehaald en verbrand. Dit is niet alleen duur maar er gaan ook kostbare grondstoffen verloren. Om dit te verbeteren heeft de gemeenteraad besloten dit te verbeteren naar 100 kg per inwoner en 75% hergebruik. De inzet is dat bewoners (nog) bewuster hun afval scheiden. Zo kunnen veel kostbare grondstoffen opnieuw gebruikt worden en houden bewoners weinig restafval over. We noemen deze manier van afval inzamelen: omgekeerd inzamelen.
   
 2. Hoe werkt omgekeerd inzamelen?
  Omgekeerd inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plasticverpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), papier en karton aan huis worden opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, brengt u naar een ondergrondse container op maximaal 300 meter loopafstand.
   
 3. Waarom is de afvalinzameling bij laagbouw anders dan bij hoogbouw?
  Bij de appartementen wordt de afvalinzameling anders geregeld. Indien het mogelijk is komen er inpandig rolcontainers voor papier en PBD inzameling. Voor het GFT (en eetresten) komt buiten de flat een GFT cocon.
   
 4. U woont in hoogbouw. Dan komt u in aanmerking voor een GFTe keukenbakje
  Om het wegbrengen van GFTe (groente-, fruit en tuinafval en etensresten) vanuit de keuken te helpen, stelt de gemeente een afvalbakje voor in de keuken beschikbaar. Hierover hebben inwoners die vallen onder hoogbouw een brief met voucher van HVC ontvangen. Met de vouchecode kunt u het keukenafvalbakjes gratis bestellen. Neemt u contact op met HVC als u geen brief heeft ontvangen.
   
 5. Wat betekent de invoering van het recycletarief per 1 januari 2024 voor inwoners?
  Per 1 januari 2024 is in heel Papendrecht het recycletarief voor restafval wordt ingevoerd. Dit bestaat uit een vast- en variabel tarief. Het vaste tarief zit in de Afvalstoffenheffing waar elk huishouden jaarlijks een aanslag van krijgt. Het variabel tarief is wat u betaalt elke keer dat u de container voor restafval opent (of voor dijkwoningen: de container aanbiedt om te legen). Dit doet u met een afvalpasje van HVC. Het aantal keren dat u gebruik maakt van de container, wordt het volgende kalenderjaar verrekend in de aanslag Afvalstoffenheffing. Dus het aantal keren dat u in 2024 gebruik maakt van de restafvalcontainer ziet u in 2025 terug op de aanslag Afvalstoffenheffing.
   
 6. Hoeveel gaat u betalen?
  De gemeenteraad heeft daar in december 2023 over beslist. De tarieven vindt u op deze pagina.
   
 7. Waar kunt u luiers en incontinentiemateriaal kwijt?
  Verspreid over heel Papendrecht staan bovengrondse containers voor incontinentiemateriaal en luiers. Het gebruik daarvan is voor degenen met een luierpas gratis. Om voor een luierpas in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden en informatie over hoe u een luierpas kunt aanvragen leest u op deze pagina.
   
 8. U heeft medisch afval wat u niet kunt scheiden. Is hier een regeling voor?
  Door een chronische ziekte of medische aandoening kunt u te maken krijgen met medisch afval, bijvoorbeeld dialyse- en stomamateriaal. Dit mag bij het restafval. Maar heeft u hierdoor onevenredig hoge kosten, dan kunt u een beroep doen op de regeling tegemoetkoming medisch afval door een mail te sturen naar bijzonderafval@papendrecht.nl.
   
 9. Waar kunnen ZAPpers (Zwerf Afval Pakkers) zwerfafval kwijt?
  Ruim 350 Papendrechtse vrijwilligers ruimen zwerfvuil van anderen. We noemen hen Zappers. Hier zijn we hen heel erg dankbaar voor. Alle geregistreerde zappers hebben een brief ontvangen met meer informatie.
   
 10. Hoe komt u aan een afvalpas?
  U heeft al een afvalpas van HVC. Bent u hem kwijt, dan kunt u via de website van HVC een nieuwe bestellen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.
   
 11. U heeft per ongeluk de verkeerde klep geopend van de ondergrondse restafvalcontainer waardoor u een dubbele storting heeft. Moet u dan twee keer betalen?
  Er is alleen sprake van een succesvolle storting (dus met betaling) als de gehele cyclus is voltooid. Wordt een dubbele storting geconstateerd, dan kunt u daar melding van maken via de HVC app of contact opnemen met de klantenservice van HVC (via chat of telefoon 0800-0700). Geeft u het containernummer en tijdstip van de (dubbele) storting door. HVC zoekt dan uit wat er gebeurd is en corrigeert het bedrag als blijkt dat dit onterecht was..

 12. Ontheffing afvalstoffenheffing
  Heeft u vrijstelling voor het betalen van afvalstoffenheffing? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2024 óók vrijstelling voor 26x een afvalzak voor restafval van 60 liter of 52x een zak van 30 liter.
   
 13. Waar kunt u terecht met vragen?
  Heeft u na het lezen van deze pagina en de antwoorden op bovenstaande vragen nog andere vragen? Dan kunt u mailen naar afval@papendrecht.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Belt u het algemene nummer van de gemeente, 14 078, spreek in "gemeente Papendrecht", dan krijgt u een telefoniste aan de lijn. Zij verbindt u door met de juiste medewerker. Hij/Zij zal dan proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of anders belt de medewerker u op een later moment terug.