Kwaliteit van onderhoud

In Papendrecht onderhoudt de gemeente de woonomgeving op beeld. Dat wil zeggen dat de gemeente het onderhoud doet aan de hand van foto's die een bepaald verzorgingsniveau weergeven.

Kwaliteitsniveaus

Er zijn 5 kwaliteitsniveaus: A+ tot en met D. 
A+ is heel schoon en D is zeer vuil.

Kwaliteitsniveau voor groen in de straat
Het kwaliteitsniveau in Papendrecht voor openbaar groen is B. In het centrum en de begraafplaats geldt kwaliteitsniveau A.

Kwaliteitsniveau voor verharding
Voor verharding geldt in heel Papendrecht kwaliteitsniveau C. Behalve in het centrum, daar geldt kwaliteitsniveau A.

Om te kijken of we aan deze kwaliteitniveau's voldoen, maken we gebruik van 'beeldmeetlatten'. U kunt deze zelf ook gebruiken om te zien of de omgeving bij u in de buurt verzorgd genoeg is. 
Hieronder ziet u 2 voorbeelden van een beeldmeetlat: 'fijn zwerfafval op gazon' en 'onkruid op verharding'

Beeldmeetlat 'fijn zwerfafval op gazons'

Zwerfafval op gazon beeldmeetlat

Op het digitale dashboard ziet u welk niveau voor uw straat geldt.

Als wat u buiten ziet niet klopt met de foto en de bijbehorende beschrijving, kunt u dit melden via het meldpunt openbare ruimte.  

Beeldmeetlat 'onkruid op verharding'

verharding open verharding elementenverharding onkruid beeldmeetlat

Op het digitale dashboard ziet u welk niveau voor uw straat geldt.

Als wat u buiten ziet niet klopt met de foto en de bijbehorende beschrijving, kunt u dit melden via het meldpunt openbare ruimte.  

Ecologisch groenbeheer

Soms hoeft het onderhoud niet te voldoen aan een kwaliteitsniveau. Dan is de ecologische kwaliteit belangrijker. Dan staan planten- en diersoorten die in ons land voorkomen centraal. We geven daarbij planten de kans zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Wilde planten zijn waardevol en beschouwen we niet als onkruid. Voor bloemrijke bermen en bosplantsoen bestaan geen beeldmeetlatten. De gemeente ruimt bij ecologisch beheer  zwerfvuil op en voert groenonderhoud uit voor een hoge natuurwaarde zoals bijvoorbeeld het minder maaien van bermen.

Waar?

  • in het bosplantsoen (in grotere parken zoals de parkzone langs de A15)
  • in een deel van het gras in de bermen van de grotere wegen
  • in het gras langs een deel van de sloten en in de grote parkzone ten zuiden van de A15