Aangifte van Geboorte

Is uw kind in Papendrecht geboren? Dan doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte. Dit kan digitaal (zie hieronder), maar uiteraard kan het ook nog steeds aan de balie van de gemeente Papendrecht. 

Afhandeling

De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in in de basisregistratie personen (BRP).

Kosten

Het aangeven van de geboorte van uw kind is gratis. Voor eventuele uittreksels van de geboorteakte moet u wel betalen. 

Aangifte van geboorte doen binnen drie werkdagen

U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dat mag ook op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet. U kunt aangifte doen aan de balie of digitaal.

Schema geboorteaangifte doen

Wie doet geboorteaangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is er geen vader of de vader is verhinderd? Dan mag u aangifte doen als:

  • u de moeder van het kind bent
  • u bij de geboorte aanwezig was
  • het kind in uw woning is geboren
Digitale geboorteaangifte

U kunt digitaal geboorteaangifte doen als:

  • tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft
  • u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben)
  • u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt
  • u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben
  • beide ouders in dezelfde woongemeente wonen

Digitale geboorteaangifte

Meenemen

Wilt u langskomen bij de balie? Dat kan uitsluitend op afspraak. U neemt bij de aangifte van uw kind een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument). Als u met de moeder getrouwd bent, dan neemt u uw trouwboekje mee. Als u niet met de moeder getrouwd bent en er is een akte van erkenning opgemaakt, dan neemt u deze akte mee.

Voor het opmaken van de geboorteakte hebben wij de geboortedatum en -tijd van uw kind nodig. Heeft u van de verloskundige een kaartje met gegevens over de geboorte gekregen? Neem dan dat kaartje mee!

Maak een afspraak

Als de moeder ongehuwd is

Als de moeder ongehuwd is, wordt zij als enige ouder in de geboorteakte genoemd. Wanneer u wilt dat er naast de moeder ook een vader in de akte wordt opgenomen leest u op de productpagina´s “Erkenning kind” en “Naamskeuze” wat u hiervoor moet doen.

Registratie levenloos geboren kind

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind geboren is.

Uw kind is lang geleden levenloos geboren

Als u eerder geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen; het hoeft niet. Is uw kind geboren in Papendrecht? Dan belt u 14 078. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat of wat u moet doen om de akte te laten opmaken. Is er wel een akte van uw kind maar heeft uw kind geen voornaam? Dan passen wij de bestaande akte voor u aan. 

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Is uw kind in Nederland levenloos geboren en wilt u uw kind laten opnemen in de BRP? Dan vraagt u dat voor uzelf aan in de gemeente waar u woont. Als uw partner dit ook wilt, vraag hij/zij dit ook zelf aan. U hebt daarvoor de akte van het levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig. Het opnemen in de BRP is niet verplicht. Als u zich achteraf bedenkt, kunnen wij op uw verzoek deze registratie verwijderen. U kunt deze aangifte desgewenst digitaal doen. 

Wetgeving