Aangifte van Geboorte

Is uw kind in Papendrecht geboren? Dan doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte aan de balie van de gemeente Papendrecht. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in in de basisregistratie personen (BRP).

Afhandeling

Wij maken direct de geboorteakte op.

Regelen

Maak online een afspraak om aangifte te doen. Neem bij het doen van aangifte een geldig identiteitsbewijs van beide ouders mee.

Kosten

Het aangeven van de geboorte van uw kind is gratis. Voor eventuele uittreksels en een geboorteakte betaalt u de geldende leges.

Voorkom wachttijd, maak nu een afspraak

Maak een afspraak

Aangifte van geboorte doen binnen drie werkdagen

U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dat mag ook op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet. Maak een afspraak om langs te komen.

Schema geboorteaangifte doen

Wie doet geboorteaangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is er geen vader of de vader is verhinderd? Dan mag u aangifte doen als:

  • u de moeder van het kind bent
  • u bij de geboorte aanwezig was
  • het kind in uw woning is geboren
  • u het hoofd of een gemachtigde bent van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren

Als er niemand verplicht of bevoegd is om de geboorte van het kind aan te geven dan wordt door of namens de burgemeester van de geboortegemeente aangifte gedaan.

Meenemen

U neemt bij de aangifte van uw kind een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart ,rijbewijs of verblijfsdocument). Als u met de moeder getrouwd bent, dan neemt u uw trouwboekje mee. Als u niet met de moeder getrouwd bent en er is een akte van erkenning opgemaakt, dan neemt u deze akte mee.

Voor het opmaken van de geboorteakte hebben wij de geboortedatum en -tijd van uw kind nodig. Heeft u van de verloskundige een kaartje met gegevens over de geboorte gekregen? Neem dan dat kaartje mee!

Als de moeder ongehuwd is

Als de moeder ongehuwd is, wordt zij als enige ouder in de geboorteakte genoemd. Wanneer u wilt dat er naast de moeder ook een vader in de akte wordt opgenomen leest u op de productpagina´s “Erkenning kind” en “Naamskeuze” wat u hiervoor moet doen.

Wetgeving