Erkenning kind

Erkenning van een kind kan als de ouders van een kind niet getrouwd zijn. De vader kan het kind erkennen door het vaderschap te registreren bij de Burgerlijke Stand in een gemeente.

Elk volgend kind dat uit dezelfde relatie wordt geboren, is niet automatisch erkend.  Als een volgend kind wordt erkend dan krijgt het dezelfde naam als het eerste erkende kind.

Kosten

De registratie van de erkenning van uw kind is gratis.

Naamskeuze

Een eerste kind uit een relatie krijgt bij erkenning de geslachtsnaam van de vader als gelijktijdig met de erkenning een naamskeuze wordt gedaan. Beide ouders moeten in persoon daarbij aanwezig zijn.

Erkenning kind voor of na de geboorte

U registreert de erkenning van uw kind bij het team Dienstverlening. Hiervoor maakt u digitaal een afspraak. Een erkenning kan ook gedaan bij de aangifte van geboorte. Let op: als daarbij een naamskeuze moet worden gedaan (dus bij aangifte van het eerste kind uit die relatie) moeten beide ouders bij de aangifte aanwezig zijn!

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u lange tijd in het buitenland gewoond, dan gelden er mogelijk andere regels. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Maak een afspraak voor informatie & advies en om de mogelijkheden voor erkenning te bespreken als uw kind in het buitenland geboren is.

Voorkom wachttijd, maak nu een afspraak

Maak een afspraak

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: