Erkenning kind

Erkenning van een kind kan als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben. De vader kan het kind erkennen door het vaderschap te registreren bij de Burgerlijke Stand in een gemeente.

Elk volgend kind dat uit dezelfde relatie wordt geboren, is niet automatisch erkend.  Als een volgend kind wordt erkend dan krijgt het dezelfde naam als het eerste erkende kind.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Doet u de erkenning in Papendrecht, maar is het kind niet in Papendrecht geboren, dan is een geboorteakte nodig. De gemeente Papendrecht kan deze geboorteakte kosteloos voor u aanvragen, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met het team Dienstverlening op telefoonnummer 14078.

Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Naamskeuze bij erkenning kind

Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand. Is het kind ouder dan 16 jaar bij de erkenning, dan kiest het kind zelf welke achternaam hij of zij wil dragen.

Ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning


Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Over de gewijzigde wet leest u op de website van de rijksoverheid.

Kind erkennen is gratis

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten aan verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

Afspraak erkenning kind 

Afspraak erkenning ongeboren kind 

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: