Erkenning kind

U kunt een kind erkennen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U wordt dan samen met de moeder wettelijk ouder van het kind. Erkennen van een kind is gratis.

Elk volgend kind dat uit dezelfde relatie wordt geboren, is niet automatisch erkend.  Als een volgend kind wordt erkend dan krijgt het dezelfde naam als het eerste erkende kind.

Afspraak erkenning kind 

Afspraak erkenning ongeboren kind 

Meenemen
  • geldige legitimatie
  • bij de erkenning van een eerste kind moet de aanstaande moeder meekomen voor het kiezen van de achternaam
  • bij de erkenning van elk volgend kind kan ook schriftelijke toestemming, van de moeder uit wie het kind is geboren of geboren gaat worden, worden gegeven
  • als de erkenner en de aanstaande moeder verklaren dat moeder alleen het gezag wil, moet zij altijd meekomen
Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Bij de erkenning van een eerste kind moet de moeder meekomen voor het kiezen van de achternaam. Bij erkenning van elk volgend kind kan ook schriftelijke toestemming van de moeder uit wie het kind geboren gaat worden, worden gegeven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Doet u de erkenning in Papendrecht, maar is het kind niet in Papendrecht geboren, dan is een geboorteakte nodig. De gemeente Papendrecht kan deze geboorteakte kosteloos voor u aanvragen, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met het team Dienstverlening op telefoonnummer 14078.

Vanaf 12 jaar heeft u toestemming nodig van het kind en de moeder. Vanaf 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Achternaam kind kiezen

Bij het erkennen van het 1e kind kiezen beide ouders de achternaam van dit kind. De biologische moeder geeft haar toestemming hiervoor. Dit doet u samen persoonlijk aan de balie van de gemeente. Al uw volgende (erkende) kinderen uit dezelfde relatie krijgen deze gekozen achternaam.

Vanaf 4 oktober 2023 kunt u kiezen voor een gecombineerde achternaam van de ouders. Dit is alleen mogelijk voor kinderen die naar verwachting in 2024 geboren worden. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Ouderlijk gezag

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

  • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt
  • met een minderjarige naar het buitenland reist
  • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf
  • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Gezag alleen bij moeder?

Dan geven (verklaren) moeder en erkenner dit tijdens de erkenning aan. Op de geboorteakte van het kind is dit te lezen. 

Is het kind voor 1 januari 2023 erkend?

Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 werd geboren.

Hoe vraag ik gezag aan?

Als ouders kunt u samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. Formulier gezamenlijk gezag aanvragen op de website van de Rechtspraak

Over de gewijzigde wet leest u op de website van de rijksoverheid.

​​Meer informatie
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: