Naamskeuze kind

Bij de aangifte van het eerste kind uit uw huwelijk of bij de erkenning (ongeboren vrucht) van een eerste kind, kunt u de geslachtsnaam van het kind kiezen. U kunt daarbij kiezen tussen de geslachtsnaam van de vader of die van de moeder. U kunt niet kiezen voor een combinatie van de beide geslachtsnamen! De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van uw naamskeuze. De voor uw eerste kind vastgestelde naam geldt ook voor ieder volgend kind uit dezelfde relatie.

Geen naamskeuze

Maakt u geen keuze?

  • Als u gehuwd bent, krijgt het eerste kind de geslachtsnaam van de vader.
  • Bent u niet gehuwd, en is het kind alleen erkend, dan heeft het kind de geslachtsnaam van de moeder. Alleen als zowel erkenning en gelijktijdige naamskeuze is gedaan, krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader.

Kosten

Het vastleggen van de naamskeuze voor uw kind is gratis.

Hoe kies ik de achternaam van mijn kind?

U legt uw keuze van de achternaam van uw kind vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand , die hiervan een akte van naamskeuze opmaakt.

Wanneer kan ik naamskeuze van de geslachtsnaam van mijn kind doen?

U maakt een naamskeuze voor uw kind wanneer u wilt dat uw kind een andere achternaam krijgt dan de achternaam die het kind automatisch krijgt bij de geboorte. Automatisch krijgt een kind dat uit een huwelijk wordt geboren de achternaam van de vader. Zijn de ouders niet gehuwd dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Wanneer leg ik de naamskeuze voor mijn kind vast?

U legt de naamskeuze vast vóór de geboorte van uw eerste kind (de ouders zijn met elkaar getrouwd) of gelijktijdig bij de erkenning van uw ongeboren kind. Ook kunt u een naamskeuze vastleggen voor uw in het buitenland geboren Nederlandse kinderen wanneer u dit ter plaatste niet kon doen. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na de geboorte van uw kind.

Aanvraag, meenemen en afhandelen

Voor het vastleggen van de naamskeuze voor uw kind komen beide ouders persoonlijk langs bij het team Dienstverlening. Ten minste een van u heeft de Nederlandse nationaliteit. U neemt allebei uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee. Voor het vastleggen van de naamskeuze maakt u digitaal een afspraak.

Maak een afspraak

Afhandelen

Als alle informatie compleet is, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand direct een akte op.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Burgerlijk Wetboek Boek 1

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Justitie.