Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Inspraak voorlopig ontwerp 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'

Zoek antwoord

Inspraak voorlopig ontwerp 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'

De voorgenomen werkzaamheden
De gemeente Papendrecht is bezig met de voorbereiding van het project "Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving". De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het vervangen van de verharding, riolering, openbaar groen en bomen, aanleg drainage en aanbrengen van waterbergende fundering.

Bomen
De gemeente heeft een Boom Effect Analyse laten uitvoeren bij 109 bomen in het projectgebied. Hiervan worden 58 bomen aangemerkt om te kappen. De reden van deze voorgenomen kap kan zijn:

1. De toekomstverwachting is minder dan 5 jaar.
2. De boom staat te dicht op een andere en wordt verwijderd om de andere boom beter te laten groeien.
3. Het kunnen uitvoeren van het onderhoudswerk (vervangen riolering en straatwerk).
4. Het realiseren van de gewenste indeling conform het vastgestelde ontwerp.

Ter vervanging worden er binnen het project 46 nieuwe bomen aangeplant.
De kapvergunning zal voorafgaand aan het project aangevraagd en gepubliceerd worden. Het kappen van de bomen wordt pas uitgevoerd na vaststelling van het Definitieve Ontwerp.

Waterberging
Om de afvoer van het hemelwater ook in de toekomst te waarborgen zal in dit project op een aantal delen waterpasserende bestrating worden toegepast. Onder de bestrating wordt een buffer aangelegd om het water op te vangen na heftige regenbuien. Hiermee zal het water geleidelijk worden afgevoerd naar het open water. Meer informatie over hoe Papendrecht omgaat met veranderingen in het klimaat kunt u vinden op onze website onder 'Strategie klimaatadaptatie Papendrecht'.

Inspraak tot nu toe
Het schetsontwerp heeft ter inzage gelegen van 26 juni t/m 9 juli 2017 en op 5 juli 2017 is er een inloopavond gehouden. Op deze avond en daarna zijn diverse reacties bij ons binnengekomen.

Ter visie legging voorlopig ontwerp
De binnengekomen reacties en vragen zijn gebundeld en voorzien van een antwoord van de gemeente. Vervolgens zijn de reacties gebruikt om het Schetsontwerp op een aantal punten aan te passen en heeft het de status Voorlopig ontwerp gekregen. De wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp staan op het voorlopig ontwerp aangegeven.
Het voorlopig ontwerp met bijhorende stukken ligt van 19-03 t/m 30-03 2018 ter inzage op de tafel in de entresol in het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op onze website.

Schriftelijke reactie
Gedurende de ter visie legging periode kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp kenbaar maken. Hier voor kunt u gebruik maken van het e-mailadres: s.langstraat@papendrecht.nl of onderstaande postadres:

Gemeente Papendrecht,
afdeling Beheer en Uitvoering,
t.a.v. S. Langstraat,
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht

Op afspraak, via tel. 14 078, kunt u een mondelinge toelichting vragen bij de afdeling Beheer en Uitvoering.

Meeste gestelde vragen bij groot onderhoud
De ervaring van de gemeente is dat tijdens groot onderhoud in de wijk een aantal vragen regelmatig terugkomen (o.a. vragen met betrekking tot de inspraakprocedure). Op de website van de gemeente staan de meest gestelde vragen voor u gebundeld met daarop de reactie vanuit de gemeente, klik daarvoor hier. Mogelijk dat uw vraag hiermee op voorhand al beantwoord is.

Planning
Het Voorlopig Ontwerp zal na de periode van inzage eventueel aangepast worden. Vervolgens wordt het Definitieve Ontwerp aan het college ter vaststelling voorgelegd. Hierna kan het project via een aanbesteding op de markt worden gebracht. Naar verwachting zullen de werkzaamheden buiten starten in het derde kwartaal van 2018. Vooruitlopend voeren de Nutsbedrijven werkzaamheden uit, zij zullen u hier nader over informeren.

- Medio april: start groenwerkzaamheden.
- Medio mei: start nutswerkzaamheden.
- Medio augustus: start herinrichting.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over het "Groot onderhoud Willem Kloosstraat eo" klik hier.  

Bijlagen
Diverse stukken aangaande het Voorlopig ontwerp zijn in te zien en te downloaden.
PDF-bestand• Bijlage 1 Bestaande situatie.
PDF-bestand• Bijlage 2 Voorlopig ontwerp.
PDF-bestand• Bijlage 3 Ingekomen zienswijzen en gemeentelijke reactie.
PDF-bestand• Bijlage 4 Strategie klimaatadaptatie Papendrecht.

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp