Interactieve beleidsvorming

Bij interactieve beleidsvorming werkt de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium samen met inwoners en belanghebbenden bij het maken van plannen of uitwerken van ideeën of initiatieven.

Bijvoorbeeld over de inrichting van een speeltuintje voor kinderen. Doel is te komen tot betere plannen en meer draagvlak. De gemeente communiceert over lopende participatietrajecten via onder meer het Gemeentenieuws (in het Papendrechts Nieuwsblad), Facebook en tijdens informatieavonden.