Bestuurlijke documenten

Overzicht van alle geldende verordeningen en (regionaal) vastgestelde regels.

 • Afspraken & Prestaties

  De gemeente legt doelstellingen en prestaties vast in verschillende documenten.

 • Archief Bestuurlijke documenten

  Het archief van Bestuurlijke documenten is te bekijken via Archiefweb.

 • Integriteit

  De integriteit van de overheid en haar functionarissen is belangrijk omdat zij een belangrijke rol spelen in het leven van de burgers. De overheid beschikt over bijzondere bevoegdheden die rechtstreeks het leven van burgers (kunnen) beïnvloeden, zoals het verlenen van vergunningen, het controleren van voorschriften en het heffen van belastingen. Ook beschikt de overheid over de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van wetten.

 • Wet open overheid

  Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet open overheid. Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.