Verhuizen binnen en naar Papendrecht

Wanneer u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Het doorgeven van uw verhuizing is gratis. Afhankelijk van uw situatie heeft u verschillende stukken nodig. Verderop in deze pagina leest u daar meer over.

Let op, deze informatie geldt niet voor:

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Verhuizing binnen en naar Papendrecht

Verhuist u binnen of naar Papendrecht dan kunt u daarvan digitaal aangiftedoen door het webformulier in te vullen.

U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie, u maakt hiervoor een afspraak

Maak een afspraak

Ook kunt u uw verhuizing via de post doorgeven. U downloadt het formulier Adreswijziging, vult dit in, ondertekent het en stuurt het op met de benodigde documenten, zoals een kopie van huur-of koopcontract en een kopie identiteitsbewijs.
Als u gaat inwonen voegt u een instemmingsverklaring van de hoofdbewoner toe. Gaat u bij iemand inwonen die een woning heeft van de woningbouwvereniging, dan moet u bij de woningbouwvereniging om een toestemmingsverklaring vragen. Ditzelfde geldt bij de huur van een particuliere eigenaar. Deze eigenaar moet in dit geval toestemming geven. Stuur het formulier adreswijziging naar:

Gemeente Papendrecht, Team Dienstverlening
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

U kunt de verhuizing ook afgeven bij de balie.

Verhuist u naar een andere gemeente, dan doet u bij uw nieuwe gemeente aangifte van uw verhuizing.

Datum verhuizing

Geeft u een adreswijziging door met een datum in de toekomst? Dan schrijven wij u op de verhuisdatum over naar het nieuwe adres. Bent u al verhuisd? Dan schrijven wij u over naar het nieuwe adres op de datum dat wij uw verhuisbericht ontvangen.  Let er op dat u uw verhuizing op tijd doorgeeft. Daarmee voorkomt u dat u in de problemen komt (bijvoorbeeld met huurtoeslag, enz.) doordat u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven.

Wie krijgt bericht van mijn verhuizing

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties en -organisaties, zoals

  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars
  • belastingdienst

Via uw MijnOverheid-account ziet u wie uw gegevens krijgen en hoe u staat ingeschreven.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen.

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Wat stuur ik mee met mijn aangifte van verhuizing?

U stuurt met het ingevulde printbare formulier Adreswijziging een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals uw paspoort ,identiteitskaart of rijbewijs) en één van de volgende documenten mee:

  • als u de huurder bent, een kopie van het huurcontract;
  • als u niet de huurder bent, een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner van inwoning”, download Verklaring van instemming (pdf, 12 kB);
  • als u eigenaar bent van de woning, kopie van uw koopcontract;
  • als het een woning van een woningbouwvereniging betreft dient u een verklaring van de betreffende woningbouwvereniging in te leveren waaruit blijkt dat u daar mag wonen. Ditzelfde geldt als u de woning van een particulier huurt. In dat geval geeft de particuliere eigenaar toestemming.

Ook in andere gevallen kan de gemeente Papendrecht u vragen aan te tonen, dat u werkelijk op het door u aangegeven adres woont.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: