Immigratie (hervestiging vanuit het buitenland/RNI)

Heeft u al eerder in Nederland gewoond? En verhuist u van het buitenland opnieuw naar Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de gemeente. Wij registreren u dan. Maak daarvoor een afspraak.

Maak een afspraak

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Een bewijs van uitschrijving (PIVA-uittreksel).
 • Als er iets veranderd is in uw situatie, neemt u documenten mee waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld een huwelijksakte of echtscheidingsakte.
 • Documenten waaruit blijkt waar u woont:
  • Koopcontract of huurcontract.
  • Als u bij iemand inwoont: een verklaring van de hoofdbewoner met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.
  • Als u bij een huurder inwoont: toestemming van de woningbouwvereniging of andere verhuurder en van de huurder.

Hoe het werkt

We registreren u in de Basisregistratie Personen (BRP). We doen dit binnen 4 weken. Als uw registratie verwerkt is, krijgt u een brief met de bevestiging.