Immigratie (hervestiging vanuit het buitenland/RNI)

Wanneer u zich vanuit het buitenland opnieuw in Nederland vestigt, moet u hiervan binnen 5 dagen bij de gemeente persoonlijk aangifte doen. De aangifte is gratis.

U doet persoonlijk aangifte van uw hervestiging vanuit het buitenland bij de balies van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Maak een afspraak 

Meenemen

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • een document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • een bewijs van uitschrijving (PIVA-uittreksel)
  • eventueel andere documenten om te bewijzen dat uw gegevens zijn gewijzigd, zoals uw huwelijksakte of echtscheidingsakte
  • documenten waarmee uw bewoning van uw huis of pand kan worden aangetoond (bijvoorbeeld toestemming van de woningbouwvereniging, huurcontract, eigendomsbewijs, en een verklaring van de hoofdbewoner van het pand met een kopie van zijn legitimatiebewijs)

Afhandelen

De wettelijke termijn is 4 weken. We streven ernaar om de hervestiging binnen een week te hebben geregistreerd. U ontvangt schriftelijk bericht van de hervestiging.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Wet basisregistratie personen