Eerste inschrijving in Nederland

Komt u uit het buitenland en blijft u voor het eerst minstens 4 maanden van een half jaar in Nederland? Of heeft u al eerder in Nederland gewoond en u uitgeschreven voor 1 oktober 1994? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte. Ook minderjarige kinderen die worden ingeschreven moeten daarbij aanwezig zijn. Maak hiervoor een afspraak.

Maak een afspraak

Of bel 14 078 om een afspraak te maken. Vanuit het buitenland belt u 003178 770 8301.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of identiteitskaart).
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Als u geboren bent in het buitenland: uw akte van geboorte.
 • Als dat voor u geldt: uw huwelijksakte, uw echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat uw huwelijk door overlijden is ontbonden.
 • Als u van de Nederlandse Antillen of Aruba komt: een bewijs van uitschrijving (PIVA-uittreksel).
 • Een koop- of huurcontract van waar u gaat wonen.
 • Gaat u bij iemand inwonen met een koopcontract? Dan heeft u een verklaring van toestemming van de hoofdbewoner nodig.
 • Gaat u bij iemand inwonen met een huurcontract? Dan neemt u een verklaring van toestemming van de hoofdbewoner en van de verhuurder mee.

Let op:

 • Buitenlandse akten moeten meestal aan bepaalde eisen van legalisatie voldoen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het team Dienstverlening.
 • Voor niet-Nederlanders, die ook geen EU-burger zijn, geldt dat zij zich na de aangifte bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten melden. Pas nadat de IND akkoord gaat, verwerken we de aangifte van eerste inschrijving. Soms is een bewijs van bekendmaking nodig om u aan te melden bij de IND.

Hoe werkt eerste inschrijving in Nederland?

 • Als we uw inschrijving hebben verwerkt, ontvangt u een brief met de bevestiging.
 • Dit doen we vaak binnen een week. Het duurt maximaal 4 weken.

Kosten

Inschrijven in Nederland is gratis.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 14 078. U kunt ook op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst kijken.