Eerste inschrijving in Nederland

Komt u uit het buitenland en blijft u voor het eerst minstens 4 maanden van een half jaar in Nederland, dan moet u ingeschreven worden. Dit geldt ook voor burgers die al eerder in Nederland ingeschreven hebben gestaan maar uitgeschreven zijn vóór 1 oktober 1994. Zodra u rechtmatig in Nederland mag verblijven wordt u ingeschreven.

Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte van uw eerste inschrijving bij de balie van het team Dienstverlening. Wanneer er minderjarige kinderen worden ingeschreven, moeten ook zij aanwezig zijn bij de aangifte. Hiervoor maakt u per persoon telefonisch of digitaal een afspraak.

Kosten

Uw aangifte van eerste inschrijving in Nederland is gratis.

Maak een afspraak 

Meenemen

Bij uw aangifte van eerste inschrijving in Nederland neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of identiteitskaart)
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • indien u geboren bent in het buitenland: uw akte van geboorte
  • indien van toepassing: uw huwelijksakte, uw echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat uw huwelijk door overlijden is ontbonden
  • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving (PIVA-uittreksel)
  • een koop- of huurcontract
  • gaat u bij iemand inwonen met een koopcontract? U moet een verklaring van toestemming van de hoofdbewoner inleveren
  • gaat u bij iemand inwonen met een huurcontract? U moet een verklaring van toestemming van de woningbouw inleveren.

Buitenlandse akten moeten meestal aan bepaalde eisen van legalisatie voldoen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het team Dienstverlening. Voor niet-Nederlanders, die ook geen EU-burger zijn, geldt dat zij zich na de aangifte bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten melden. Pas nadat de IND akkoord gaat, wordt de aangifte van eerste inschrijving verwerkt. Soms is een bewijs van bekendmaking nodig om u aan te melden bij de IND.

Afhandeling

Binnen 4 weken heeft de gemeente uw inschrijving in ieder geval afgerond. We streven naar afhandeling binnen een week. Na inschrijving ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing

Wet Basisregistratie personen

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op via telefoonnummer 14 078. U kunt ook de website van de IND bekijken.

Website Immigratie- en Naturalisatiedienst