Briefadres

U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont of verblijft. In uitzonderingsgevallen kunt u zich op een briefadres laten inschrijven, bijvoorbeeld bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of in een penitentiaire instelling. Of u in aanmerking komt voor een briefadres, is altijd maatwerk. Dien dus altijd een aanvraag in. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek beslist. U krijgt hier een brief over.

Een briefadres is een adres van bijvoorbeeld een familielid, waar de gemeente uw post kan laten bezorgen. Dit familielid zorgt er vervolgens voor dat de post bij u terecht komt. Let op: u kunt zich nooit met een briefadres op een postbusnummer in laten schrijven!

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit verzoek.

Afhandeling

U komt langs bij de balie van het team Dienstverlening. Is de aanvraag compleet en correct, dan wordt uw verzoek direct afgehandeld.

Maak een afspraak

Hoe laat ik mij inschrijven op een briefadres?

Aan de balie van het team Dienstverlening kunt u een aanvraag voor een briefadres indienen.

Maak een afspraak

Meenemen

Bij uw inschrijving op een briefadres neemt u uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee en een schriftelijke en ondertekende toestemming van de hoofdbewoner van het adres waarop u wilt worden ingeschreven. Ook neemt u een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Wet Basisregistratie Personen