Adresonderzoek starten

Staan er mensen op uw adres ingeschreven, die niet (meer) bij u wonen? Of heeft iemand een briefadres bij u, maar kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. U bent daarbij verplicht om zoveel mogelijk gegevens bij de gemeente door te geven (mobiel telefoonnummer, andere telefoonnummers, mogelijke nieuwe adres enzovoorts)

De gemeente start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente doet onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon. Een onderzoek adres duurt gemiddeld 8 weken. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen om een onderzoek te starten.

Maak een afspraak 

Adresonderzoek starten

Een adresonderzoek kan door een huurder/bewoner, een verhuurder, de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder worden aangevraagd.

Schriftelijk

Stuur een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Papendrecht
t.a.v. Team Dienstverlening
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Aan de balie

Vraagt u het adresonderzoek liever persoonlijk aan?

Maak een afspraak 

Neem bij de afspraak uw identiteitsbewijs mee.

Afhandeling adresonderzoek

Het onderzoek

Een adresonderzoek begint met een controle van de Basisregistratie Personen (BRP) en zo mogelijk via sociale netwerk websites. In sommige gevallen wordt een huisbezoek afgelegd door een medewerker van de gemeente.

Verzoek aangifte adreswijziging

Is het nieuwe adres bekend, dan sturen wij naar het nieuwe adres het formulier om aangifte van adreswijziging te doen.

Procedure uitschrijving

Is er geen nieuw adres bekend, dan starten we de procedure op om iemand uit te schrijven. Dat begint met een brief, die we naar het laatste bekende adres sturen. In deze brief laten we weten dat de gemeente het voornemen heeft om de persoon uit te schrijven. Met deze brief krijgt de persoon de mogelijkheid alsnog aangifte van verhuizing te doen of aan te geven dat hij of zij nog wel woont op het genoemde adres.

Ontvangen we geen reactie, dan wordt deze persoon van het adres uitgeschreven. Dat gebeurt door een tweede brief te sturen met het besluit tot uitschrijving. Op het moment dat een betrokkene wordt uitgeschreven, krijgen instanties zoals SVB, Belastingdienst, Sociale Dienst hiervan automatisch bericht.