Kraaihoek Zuid

Dit oudste deel van de wijk betrof 99 sociale huurwoningen aan de Boomgaardstraat, de Weteringsingel en een klein blokje aan de Badhuisstraat, nummers 1 tot en met 9. Veel Papendrechters koesteren gelukkig warme herinneringen aan de tijd dat zij hier woonden; sommigen zijn hier zelfs geboren. Maar de woningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom worden ze op dit moment gesloopt en er komen nieuwe voor in de plaats.

Meer woningen en meer variatie

Op de plaats van de vroegere eengezinswoningen komen 139 nieuwe woningen terug. Het plan voorziet in 61 levensloopbestendige appartementen en 68 grondgebonden eengezinswoningen, in 3 verschillende types. De variatie in woonoppervlak, type woningen en huurprijzen worden diverser en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Alle woningen worden straks aangeboden in de sociale huurklasse. En – niet onbelangrijk – de woningen worden met A-label ook een stuk energiezuiniger. 

Toekomstbestendige wijk

Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente de buitenruimte toekomstbestendig maken. Er komen nieuwe straten en daarom wordt het openbaar gebied volledig vervangen. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aanleg van een warmtenet. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.
Alles bij elkaar wordt Kraaijhoek Zuid een groene en duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Maar hoe ziet dat er uit? Hoewel de ontwerpen voor de daadwerkelijke nieuwbouw er nog niet zijn, is er al wel een verkavelingsplan (zie hieronder). Hierop kunt u zien hoe de woningen in het gebied geplaatst gaan worden.

Planning

De sloop van de woningen is inmiddels afgrond en het bestemmingsplan voor de nieuwbouw is nu onherroepelijk. De gemeente is bezig met het bouwrijp maken van het terrein. In de komende maanden wordt voorbelasting aangebracht en worden het riool en de kabels en leidingen in het gebied vervangen. Als alles goed gaat, wordt in de loop van 2024 gestart met bouwen en worden in de eerste helft van 2025 de eerste woningen opgeleverd. 

Informatievoorziening en vragen

Omwonenden gaan uiteraard veel van de sloop en bouw meekrijgen. Woonkracht10 probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en informeren de wijkbewoners zo vaak als mogelijk. Vragen over de bouw kunt u stellen via de Heijmans BouwApp. Deze kunt u gratis downloaden via de Google Play store of Apple App store. U vindt het project onder de naam Kraaihoek fase 1 te Papendrecht. Mocht u vragen hebben over het ruimtelijk plan, dan kunt u contact opnemen met Woonkracht10 via secretariaatvastgoed@woonkracht10.nl
Om de Heijmans BouwApp te installeren kunt u in uw app store de zoekterm Heijmans BouwApp invoeren.

  • Klik op "Installeren".
  • Klik vervolgens op "Openen".
  • De BouwApp vraagt of de locatie van het apparaat (uw telefoon) mag worden geopend, dit kunt u naar eigen inzicht weigeren of toestaan.
  • Privacy Policy: klik op “Oké”.
  • Vervolgens kunt u bovenin bij het vergrootglas het project "Kraaihoek fase 1 te Papendrecht” opzoeken.
  • U bent nu op de pagina van dit project. Klik vervolgens op het sterretje bovenin "Volgen".

Als er nieuwe berichten zijn, krijgt u hier nu automatisch een melding van.