Kraaihoek Zuid

In Kraaihoek Zuid voldoen de woningen van Woonkracht10 niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit oudste deel van de wijk betreft 99 sociale huurwoningen aan de Boomgaardstraat, de Weteringsingel en een klein blokje aan de Badhuisstraat, nummers 1 tot en met 9. De woningen worden gesloopt en er komt nieuw voor in de plaats.

Meer woningen en meer variatie

Op de plaats van de huidige eengezinswoningen komen 139 nieuwe woningen terug. Het plan voorziet in 61 levensloopbestendige appartementen en 68 grondgebonden eengezinswoningen, in 3 verschillende types. De variatie in woonoppervlak, type woningen en huurprijzen worden diverser en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Alle woningen worden straks aangeboden in de sociale huurklasse. En – niet onbelangrijk – de woningen worden met A-label ook een stuk energiezuiniger. 

Toekomstbestendige wijk

Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente de buitenruimte toekomstbestendig maken. Er komen nieuwe straten en daarom wordt het het openbaar gebied volledig vervangen. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aanleg van een warmtenet. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.
Alles bij elkaar wordt Kraaijhoek Zuid een groene en duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Maar hoe ziet dat er uit? Hoewel de ontwerpen voor de daadwerkelijke nieuwbouw er nog niet zijn, is er al wel een verkavelingsplan (zie hieronder). Hierop kunt u zien hoe de woningen in het gebied geplaatst gaan worden.

Planning

Het uitverhuizen van de huidige bewoners is afgerond en in de lege woningen wonen huurders met een tijdelijk huurcontract. Zij blijven hier tot 1 mei 2023. Daarna wordt door Woonkracht10 een begin gemaakt met de sloop van de woningen. Als alles goed gaat, wordt in de loop van 2024 gestart met bouwen. 
 

Informatievoorziening en vragen

Omwonenden gaan uiteraard veel van de sloop en bouw meekrijgen. Woonkracht10 probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en informeren de wijkbewoners zo vaak als mogelijk. Mocht u vragen hebben over het ruimtelijk plan, dan kunt u contact opnemen met Woonkracht10 via secretariaatvastgoed@woonkracht10.nl