Gehandicaptenparkeerkaart

Als u voor langere tijd of voor altijd invalide bent, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met een gehandicapten parkeerkaart mag u parkeren op parkeerplaatsen voor gehandicapten en minder validen. U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan via Argonaut. Als de keuringsarts aangeeft dat u een gehandicaptenparkeerkaart moet krijgen, gaat u daarna naar de gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • een bestuurderskaart
 • een passagierskaart
 • een bestuurders- en passagierskaart
 • een instellingenkaart

Bestuurderskaart

U kunt als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of een brommobiel een bestuurderskaart aanvragen als u door een aandoening of gebrek:

 • voor langere tijd niet goed kunt lopen. U kunt (ook met hulpmiddelen) zelfstandig niet meer dan 100 meter aan een stuk lopen.
 • rolstoelgebonden bent.
 • andere aantoonbare ernstige beperkingen heeft, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Instellingenkaart

Uw instelling kan een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als uw instelling:

 • mensen met een handicap vervoert die in aanmerking komen voor een bestuurders- en of passagierskaart.
 • valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor het vervoer van mensen met een handicap die in uw instelling verblijven. De kaart is niet gebonden aan een voertuig. U kunt meerdere kaarten krijgen als uw instelling meerdere voertuigen gebruikt.

Hoe het werkt

Positief advies van de keuringsarts

U maakt een afspraak en komt naar de balie. U neemt mee:

 • het keuringsrapport met het positieve advies
 • 2 pasfoto's
 • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • De 'oude' gehandicaptenparkeerkaart als u die heeft.

Negatief advies van de keuringsarts

De gemeente volgt het advies van Argonaut. U kunt na een negatief advies van de keuringsarts besluiten dat u geen aanvraag bij de gemeente doet.

Vraagt u toch een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente, dan betaalt u kosten voor de aanvraag. Tegen het besluit van de gemeente om u geen gehandicaptenparkeerkaart te geven, kunt u bezwaar maken en daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

Keuring niet nodig

U maakt een afspraak en komt naar de balie. U neemt mee:

 • 2 pasfoto's
 • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • De 'oude' gehandicaptenparkeerkaart als u die heeft.

Kosten

 • U betaalt kosten voor de keuring bij Argonaut. Neem hiervoor contact op met Argonaut, telefoonnummer 088 229 80 80
 • Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart: € 33,66
 • Aanvraag na verlies of diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart: € 28,56