Gehandicaptenparkeerkaart

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart wanneer uit een medische keuring blijkt dat u invalide bent en deze invaliditeit blijvend of voor langere tijd is. Met een gehandicapten parkeerkaart mag u onder andere parkeren op parkeerplaatsen bestemd voor gehandicapten en minder validen.

Kosten

 • Aan de keuring bij Argonaut zijn kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met Argonaut, telefoonnummer 088 229 80 80
 • De kosten voor de kaart bij de gemeente zijn: € 33,00 (2023)
 • Gehandicaptenparkeerkaart bij verlies of diefstal: € 28,00 (2023)
Advies, aanvraag en wat u meeneemt

Keuring bij Argonaut

U vraagt allereerst een keuring aan bij Argonaut. De contactgegevens van Argonaut zijn:

 • Bezoekadres: Soestdijkerweg 17 3734 MG Den Dolder
 • Postadres: Postbus 446 3760 AK Soest
 • Telefoon 088 229 80 80
 • E-mail info@argonaut.nl
 • Website Argonautadvies

Lees voor het maken van de afspraak eerst de informatie over het advies van Argonaut door.

Aanvraag bij de gemeente

Nadat u een positief advies heeft ontvangen, kunt u de aanvraag bij de gemeente indienen. U heeft geen aanvraagformulier voor deze aanvraag nodig. Bij de gemeente vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart bij de balie aan met het keuringsrapport (met positief advies) en 2 pasfoto’s. Als u een “oude” parkeerkaart heeft levert u deze in. Vergeet ook uw legitimatiebewijs niet!

Heeft u een negatief advies van Argonaut ontvangen, dan volgt de gemeente het advies van Argonaut. U betaalt wel kosten voor de aanvraag! U kunt dus wel een aanvraag doen, maar zult een negatieve beschikking van de gemeente ontvangen. Daarmee kunt u wel bezwaar maken tegen het besluit en daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

Als u niet gekeurd hoeft te worden, dan kunt u direct de aanvraag bij de gemeente doen met 2 pasfoto's en uw legitimatiebewijs. U krijgt de gehandicaptenparkeerkaart direct mee.

Maak een afspraak 

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • een bestuurderskaart
 • een passagierskaart
 • een bestuurders- en passagierskaart
 • een instellingenkaart
De bestuurderskaart

De volgende personen komen in aanmerking voor een bestuurderskaart:

 • bestuurders van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen, die door een aandoening of een gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij (met de gebruikelijke loophulpmiddelen) in redelijkheid niet zelfstandig meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen;
 • bestuurders van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen, die door een aandoening of een gebrek blijvend rolstoelgebonden zijn;
 • bestuurders van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen, die door een aandoening of een gebrek andere aantoonbare ernstige beperkingen hebben, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt
De instellingenkaart

Als uw instelling mensen met een handicap vervoert die in aanmerking komen voor een bestuurders –en/of passagierskaart en/of uw instelling onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen. Deze gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is bedoeld voor het vervoer van mensen met een handicap die in uw instelling verblijven. Op de kaart staat met de letter ‘I’ aangegeven dat het om een kaart voor een instelling gaat. De kaart is niet gebonden aan een voertuig. U kunt meerdere kaarten krijgen als uw instelling meerdere voertuigen gebruikt. Aan het aantal is geen maximum verbonden.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: