Omgevingsvisie

Voor de Omgevingswet is het nodig dat alle gemeenten een omgevingsvisie maken. In onze lokale omgevingsvisie beschrijven we hoe we willen dat onze gemeente er in de toekomst uit komt te zien.

Ook provincies en de rijksoverheid maken een omgevingsvisie.

Omgevingsvisie voor Papendrecht

In Papendrecht hebben we al in 2021 een omgevingsvisie vastgesteld. Met deze omgevingsvisie schetsen we een stip op de horizon. Geen hard einddoel op zich, maar een flexibel kompas aan de hand waarvan we onze koers tot 2035 uitstippelen.

De omgevingsvisie wijst ons de weg richting een duurzaam Papendrecht waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Een krachtige gemeenschap met een stevig fundament in welzijn, ontwikkeling en perspectief van haar inwoners. Daarbij hoort een gezonde en veilige leefomgeving met oog voor de benodigde klimaatadaptatie en energietransitie.

Deze focus op sociale en fysieke duurzaamheid is richtinggevend voor keuzes over ontwikkelingen in onze leefomgeving. Het zijn stevige ambities waar we als gemeente achter staan. We richten ons op ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen en veerkrachtig wonen en leven. Dus alles wat nodig is om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen of sporten.

Ook gaat het over lucht en water, wegen en gebouwen. In de omgevingsvisie besteden we ook aandacht aan onze rol in de regio. We zien voordelen in samenwerking, want de oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan, houden niet op bij de gemeentegrenzen.

Omgevingsvisie Papendrecht 2021

Nieuwe omgevingsvisie 2.0

De huidige omgevingsvisie wordt gewijzigd. Zo worden doelen en ambities duidelijker opgeschreven en worden meer keuzes gemaakt in wat we het meest belangrijk vinden. We kunnen namelijk niet alles tegelijk aanpakken of verbeteren. We streven ernaar in het derde kwartaal van 2024 een verbeterde versie van de omgevingsvisie te kunnen vaststellen. De nieuwe omgevingsvisie krijgt als naam Omgevingsvisie 2.0. Zolang we de omgevingsvisie 2.0 nog niet hebben vastgesteld blijven we werken met de huidige omgevingsvisie.

Wilt u meer informatie over de lokale omgevingsvisie? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 14 078.