Hond(en), aanlijnen en uitlaten

Als eigenaar of begeleider van de hond bent u aansprakelijk voor het gedrag van de hond en moet u ervoor zorgen dat de hond geen overlast, schade of gevaar oplevert voor de omgeving. Dit geldt ook op de uitrenterreinen waar honden los mogen lopen.
De buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) controleren of de regels nageleefd worden. Indien nodig kunnen zij officiële waarschuwingen dan wel boetes op  leggen. Daarnaast kunnen ook politieagenten handhavend optreden.

Hondenpoep zorgt, net als zwerfvuil, voor een vies straatbeeld. Bovendien is hondenpoep ook een bron van infectie. Spelende kinderen kunnen bijvoorbeeld besmet raken met wormen wanneer zij met hondenpoep in aanraking komen. Een infectie met de wormen kan leiden tot griepachtige klachten. Daarom bent u verplicht om de hondenpoep op te ruimen. Als het enigszins kan ook op plekken waar geen opruimplicht is.
Het is niet verplicht om hondenpoepzakjes bij zich te hebben, maar wel raadzaam.

Uitrenterreinen en verboden-voor-honden-terreinen

Papendrecht kent uitrenterreinen (poep opruimen mag, hoeft niet) en verboden-voor-hondenterreinen (speelterreintjes en trapveldjes). Het naleven van de regels vermindert de grootste ergernis in Papendrecht, draagt bij aan een prettige woonomgeving en is vriendelijker voor het milieu.
Verspreid over Papendrecht staan rode en blauwe bordjes met de afbeelding van een hond. Op deze kaart van Papendrecht vindt u een overzicht van uitrenterreinen (blauw) en verboden-voor-hondenterreinen (rood). De meeste gebieden zijn begrensd door een hekje, water of groen. 

Speciaal voor hondenpoep zijn er afgesloten afvalbakken, maar het is ook toegestaan de poep in een gewone prullenbak te gooien. Op drukbezochte locaties zijn extra afvalbakken geplaatst. Deze zijn zodanig geplaatst, dat omwonenden zo min mogelijk stankoverlast hebben. De bakken worden minimaal 1 x per week geleegd. De wijkteams houden dit zelf in de gaten en legen zo nodig vaker.

De (een beetje verwilderde) uitrenplekken worden in de zomer maandelijks gemaaid waardoor de hondenpoep verdwijnt. In de winterperiode gebruikt de gemeente een hondenpoepzuiger. Voor overlast door honden(poep) kunt u terecht bij meldpunt Openbare Ruimte

Lees alles na in de Folder Hondenbeleid

Over dit onderwerp is de volgende wet- en regelgeving van toepassing.