Aangifte van Overlijden

De aangifte vindt plaats in Papendrecht, als de persoon hier is overleden. 
U kunt de aangifte laten verzorgen door de begrafenisondernemer. U kunt ook zelf het overlijden van iemand aangeven bij de gemeente.

Online regelen

Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen.

Aangifte van overlijden doen (E-herkenning)

Maak een afspraak

Opmaken van een akte van overlijden

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Het overlijden van iemand die als inwoner van de gemeente staat ingeschreven wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt. Alle (semi-)overheidsinstellingen krijgen automatisch bericht van het overlijden.

Kosten

Uw aangifte van het overlijden van iemand is gratis.

Het bedrag dat u betaalt voor het uittreksel van de Burgerlijke Stand is 15,70.

Meenemen

U neemt de volgende documenten mee bij uw aangifte van het overlijden van iemand:

  • een B-envelop (een envelop voor het CBS met daarin het formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens over de doodsoorzaak heeft vermeld)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of een gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor een crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • wanneer de begraving moet plaatsvinden na de 5e dag na het overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van de crematie of begrafenis met de reden en het aantal dagen dat uitstel wordt gevraagd en een verklaring van geen bezwaar die is afgegeven door een geneeskundige
  • wanneer er sprake is van ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje van de overledene in verband met het bijwerken van de gegevens van de partner van de overledene
Afhandeling

De medewerker van het team Dienstverlening behandelt uw aangifte van het overlijden van iemand direct.

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Papendrecht in het buitenland is overleden, moet dit bij de gemeente geregistreerd worden. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Legalisatie buitenlandse documenten.

Registratie levenloos geboren kind

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind geboren is.

Uw kind is lang geleden levenloos geboren

Als u eerder geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen; het hoeft niet. Is uw kind geboren in Papendrecht? Dan belt u 14 078. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat of wat u moet doen om de akte te laten opmaken. Is er wel een akte van uw kind maar heeft uw kind geen voornaam? Dan passen wij de bestaande akte voor u aan. 

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Is uw kind in Nederland levenloos geboren en wilt u uw kind laten opnemen in de BRP? Dan vraagt u dat voor uzelf aan in de gemeente waar u woont. Als uw partner dit ook wilt, vraag hij/zij dit ook zelf aan. U hebt daarvoor de akte van het levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig. Het opnemen in de BRP is niet verplicht. Als u zich achteraf bedenkt, kunnen wij op uw verzoek deze registratie verwijderen. U kunt deze aangifte desgewenst digitaal doen.

Goed om te weten