Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Van een geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden wordt een akte opgemaakt. Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Voor het buitenland heeft u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

U heeft een uittreksel onder andere nodig bij zaken die gaan over gezag, huwelijk, echtscheiding, uitkering overlijdensverzekering, bij sommige (universitaire) opleidingen, voor het aanvragen van studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan.

Kosten

De kosten bedragen € 15,70 

Afhandeling

Digitaal aangevraagd? Wij sturen het uittreksel binnen vijf werkdagen naar u op. Komt u langs dan krijgt u het uittreksel zo mogelijk direct mee. Veel akten van de burgerlijke stand worden centraal opgeslagen. Mocht u een aanvraag doen voor een centraal opgeslagen akte, dan informeren wij u over de leverdatum.

Digitaal aanvragen

Online aanvraag

Soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand

Er zijn 3 soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand:

  • een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het bewijs dat u in de gemeente Papendrecht bent geboren
  • een uittreksel uit het huwelijksregister, het echtscheidingsregister of het partnerschapsregister. Dit is het bewijs van een huwelijk, een echtscheiding of een geregistreerd partnerschap in de gemeente Papendrecht
  • een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het bewijs van overlijden in de gemeente Papendrecht.
Internationaal uittreksel uit de Burgerlijke Stand

U kunt een internationaal of meertalig uittreksel aanvragen voor het gebruik in het buitenland. Van het geregistreerd partnerschap bestaat geen internationaal uittreksel.

Aan de balie regelen

Wanneer u een afschrift of uittreksel direct nodig heeft, doet u uw aanvraag aan de balie. Hiervoor maakt u een afspraak en komt u persoonlijk langs met uw identiteitsbewijs. Het uittreksel krijgt u na betaling direct mee.

Maak een afspraak