Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

U heeft een uittreksel onder andere nodig bij zaken die gaan over gezag, huwelijk, echtscheiding, uitkering overlijdensverzekering, bij sommige (universitaire) opleidingen, voor het aanvragen van studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan.

Kosten

De kosten bedragen € 15,70 (2023).

Afhandeling

Digitaal aangevraagd? Wij sturen het uittreksel binnen 3 werkdagen naar u op. Komt u langs dan krijgt u het uittreksel zo mogelijk direct mee. Veel akten van de burgerlijke stand worden centraal opgeslagen. Mocht u een aanvraag doen voor een centraal opgeslagen akte, dan informeren wij u over de leverdatum.

Digitaal aanvragen

Online aanvraag

Soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand

Er zijn 3 soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand:

  • een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het bewijs dat u in deze gemeente bent geboren
  • een uittreksel uit het huwelijksregister, het echtscheidingsregister of het partnerschapsregister. Dit is het bewijs van een huwelijk, een echtscheiding of een geregistreerd partnerschap in deze gemeente
  • een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het bewijs van overlijden in deze gemeente.
Internationaal uittreksel uit de Burgerlijke Stand

U kunt een internationaal of meertalig uittreksel aanvragen voor het gebruik in het buitenland. Van het geregistreerd partnerschap bestaat geen internationaal uittreksel.

Aan de balie regelen

Wanneer u een afschrift of uittreksel direct nodig heeft, doet u uw aanvraag aan de balie. Hiervoor komt u persoonlijk langs met uw identiteitsbewijs. Het uittreksel krijgt u na betaling direct mee.

Maak een afspraak