Transitievisie Warmte Papendrecht

In opdracht van de overheid hebben we als gemeente onderzocht wat er in de plaats kan komen van aardgas. Dat leest u in de Transitievisie Warmte.

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat alle Nederlandse woningen en gebouwen aardgasvrij moeten zijn in 2050. Nu klinkt 2050 nog behoorlijk ver weg. Tegelijkertijd is de overstap naar een aardgasvrije gemeente een aardige klus. Zo moet 20% van alle woningen al aardgasvrij zijn in 2030. In opdracht van de overheid hebben we als gemeente onderzocht wat er in de plaats kan komen van het aardgas.

Warmte-wegwijzer

Hoe gaan wijken in Papendrecht over van aardgas op duurzame manieren van verwarmen en op welke termijn? Dat staat in de digitale Warmte-wegwijzer die de gemeente samen met het Regionaal Energieloket heeft ontwikkeld. Inwoners kunnen hierin, door hun postcode en huisnummer in te vullen, zien welk alternatief er voor aardgas in hun buurt komt. Dit zijn vaak lange termijn plannen. Daarom bevat de Warmte-wegwijzer ook een stappenplan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen met een advies wat mensen nu al kunnen doen. Bijvoorbeeld extra isoleren of bij een nieuwe keuken alvast over te stappen naar elektrisch koken. 
Vul de Warmte-wegwijzer hier in.