Warmtenet in Papendrecht

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat alle Nederlandse woningen en gebouwen aardgasvrij moeten zijn in 2050. Nu klinkt 2050 nog behoorlijk ver weg. Tegelijkertijd is de overstap naar een aardgasvrije gemeente een aardige klus. Zo moet 20% van alle woningen al aardgasvrij zijn in 2030. In opdracht van de overheid hebben we als gemeente onderzocht wat er in de plaats kan komen van het aardgas.

Samen met Woonkracht10 en energiebedrijf HVC zien we kansen voor de aanleg van een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) voor drie huurderscomplexen aan de Constantijn Huygenslaan. Bent u huurder in één van de drie complexen aan de Constantijn Huygenslaan, dan heett u een brief van Woonkracht10 ontvangen met meer informatie. Bent u particulier woningeigenaar, dan is het belangrijk voor u om te weten dat op dit moment alleen huurwoningen in de drie huurderscomplexen aangesloten kunnen worden. In de toekomst wordt het ook voor woningeigenaren mogelijk om aan te sluiten op het warmtenet. Zodra dit mogelijk is, zullen we hierover communiceren.

Samenwerking met HVC en Woonkracht10

Samen met Woonkracht10 en energiebedrijf HVC zien we kansen voor de aanleg van een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) voor drie huurderscomplexen aan de Constantijn Huygenslaan. 

Warmtenet Constantijn Huygenslaan

Bent u huurder in één van de drie complexen aan de Constantijn Huygenslaan, dan heeft u een brief van Woonkracht10 ontvangen met meer informatie. Bent u particulier woningeigenaar, dan is het belangrijk voor u om te weten dat op dit moment alleen huurwoningen in de drie huurderscomplexen aangesloten kunnen worden. In de toekomst wordt het ook voor woningeigenaren mogelijk om aan te sluiten op het warmtenet. Zodra dit mogelijk is, zullen we hierover communiceren.

Wat is de planning?

Voor de zomervakantie informeert Woonkracht10 de huurders van de drie complexen uitgebreid over wat de overstap naar het warmtenet inhoudt. En wat dit betekent voor u als huurder. Op een later moment in het jaar organiseert de gemeente samen met Woonkracht10 en HVC een informatieavond voor de buurt. De eerste werkzaamheden in de omgeving gaan naar verwachting in het najaar van 2022 van start. Kijk voor meer informatie over het project in de informatiefolder van Woonkracht10

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een goede vervanger voor aardgas. Het bestaat uit een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen. Door deze leidingen stroomt warm water voor de verwarming van woningen en gebouwen en het verwarmen van kraanwater. In de gemeente Papendrecht en de Drechtsteden zijn al verschillende woningen aangesloten op een warmtenet. Omdat warmtenetten vragen om grote investeringen in de infrastructuur, is deze optie alleen haalbaar in dichtbebouwde gebieden. In de gemeente Papendrecht en de Drechtsteden zijn al verschillende woningen aangesloten op een warmtenet. Meer informatie over warmtenet vindt u via de website van HVC