Seringenstraat (opvang minderjarige vluchtelingen)

Opvang minderjarige vluchtelingen (Seringenstraat)

Vanaf april 2023 worden in Papendrecht voor een periode van (maximaal) drie jaar 50 minderjarige vluchtelingen opgevangen. Ze zijn zonder ouders of andere begeleiders in Nederland aangekomen om asiel aan te vragen. Hun leeftijd ligt tussen de 14 en 18 jaar oud en ze verblijven in het voormalige Groene Kruisgebouw. Dit gebouw aan de Seringenstraat 16 in Papendrecht is eigendom van de Rivas Zorggroep uit Gorinchem.  

De gemeente en het COA willen omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt zo goed mogelijk informeren en waar mogelijk betrekken bij de opvang. Daarom vinden de gemeente en het COA het belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven en is er de afgelopen periode door het gemeente en het COA het volgende georganiseerd:

Omwonendenoverleg 

Half maart dit jaar heeft een omwonendenoverleg plaatsgevonden met betrokken buurtbewoners, ondernemers en vrijwilligers. Deze groep zal ook na de opening regelmatig met het COA samenkomen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en vragen te bespreken. Een nieuw omwonenden overleg wordt gepland. 

'Open Huis' 

Op zaterdag 1 april 2023 is het gebouw aan de Seringenstraat 16 éénmalig opengesteld op voor de (direct) omwonenden om een kijkje te kunnen nemen. Het gebouw is namelijk - net als andere gebouwen waar mensen wonen - niet vrij toegankelijk . 

Informatiebijeenkomst 

In november 2022 organiseerde het COA een informatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt.

Contact met de gemeente 

Vragen aan de gemeente kunt u mailen naar  asielopvang@papendrecht.nl. Wij staan u ook graag te woord op telefoonnummer 14 078. 

Contact met het COA 

Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen vragen en reacties mailen naar amvpapendrecht@coa.nl  of bellen naar 0615428570.

Updates Seringenstraat