Naar de inhoud
U bent hier...

Meldpunt

Er bestaan diverse meldpunten:

 • Meldpunt Veiligheid, Leefbaarheid en Onderhoud
  Meldingen over gemeentelijk beheer, onderhoud in de wijken en (gevoelens van) onveiligheid kunnen online worden gedaan via dit meldformulier. U kunt ook persoonlijk of telefonisch een melding over veiligheid, leefbaarheid, wegen, groen en onderhoud doen: aan de receptie in het gemeentehuis of via t. 14 078. 


 • Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid; advies- en ondersteuning bij huiselijk geweld ,kindermishandeling en zorg & overlast
  Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
  Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast op nummer: 0909- 6353786. Dit nummer is bereikbaar tijdens   kantooruren.


 • Overlast van bedrijfsactiviteiten: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  Als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf, kunt u melding doen via het klachtenformulier van de omgevingsdienst. Dit kan geluidsoverlast, geurhinder of andere milieubedreigende activiteit zijn.

 • Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL)
  Meldingen over scheefstaande lichtmasten, kapotte lampen of andere gebreken aan de openbare verlichting kunt u melden bij Bureau OVL.

Contactgegevens

Bezoekadres

Markt 22 
3351 PB Papendrecht
tel: 14 078

fax: 078-7706488

Postadres

Postbus 11

3350 AA  Papendrecht

Contactformulier 
Openingstijden
Meldpunt
Afspraak maken


 Icoontje Twitter  Icoontje Facebook  Icoontje RSS-feed 

Vergaderingen gemeenteraad

Volg hier live de vergaderingen