Spring naar inhoud
Ondernemen Nieuws voor ondernemers Vollebregt voorzitter Economic Board Drechtsteden
23 januari 2017

Vollebregt voorzitter Economic Board Drechtsteden

Sjoerd VollebregtSjoerd Vollebregt (Leiden, 10 december 1954) wordt de voorzitter van de Economic Board voor de Drechtsteden. Het Drechtstedenbestuur heeft ingestemd met zijn voordracht. Onder aanvoering van Vollebregt zal een sterk team van ondernemers, onderwijs en overheid belangrijke economische doelen, kansen en ontwikkelingen agenderen en maatregelen uitvoeren.

De Economic Board is een platform dat – naast de bestaande samenwerkingsverbanden – een strategie voor de lange termijn ontwikkelt en de uitvoering van deze strategie organiseert. De board werkt mee aan de versterking van de economische regio: het platform kan agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en lobbyen.

Breed draagvlak

Vooruitlopend op de oprichting van de Economic Board heeft de heer Vollebregt in de afgelopen weken gesproken met een groot aantal directeuren van bedrijven uit diverse sectoren in de regio Drechtsteden. Daarin is het brede draagvlak bij bedrijven voor de oprichting van een Economic Board voor de Drechtsteden bevestigd en zijn ook de eerste punten voor visie en richting over wat er nodig is voor versterking van de economische regio aan bod gekomen.

Nauwe band met regio

De heer Vollebregt heeft een nauwe band met de regio. Hij was van 2002 tot 2014 CEO bij Fokker Technologies en Stork Holding in Papendrecht. Namens het Drechtstedenbestuur is wethouder Anouk van Eekelen (Economische profilering en acquisitie) van Papendrecht verheugd dat Vollebregt de Economic Board voor de Drechtsteden wil aanvoeren. 'Vergroten van de werkgelegenheid en versterking van onze economie zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst. De Economic Board gaat ons helpen de lange termijn strategie te ontwikkelen, maar ons ook ongevraagd advies geven en scherp houden. Wij zijn blij dat Sjoerd Vollebregt hierin een voortrekkersrol wil vervullen.'

De rest van de Economic Board zal bestaan uit ondernemers en vertegenwoordigers uit onderwijs en overheid. Aan de hand van verschillende thema's zullen deze leden in de komende tijd gezocht worden en begin volgend jaar bekend worden gemaakt.