Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Ondernemen Nieuws voor ondernemers Subsidieregeling voor oplaadfaciliteiten voor bedrijven
4 november 2014

Subsidieregeling voor oplaadfaciliteiten voor bedrijven

Bedrijven in Papendrecht kunnen, onder bepaalde voorwaarden,
een subsidie aanvragen voor een enkele of dubbele oplaadpaal voor
elektrische wagens op eigen bedrijfsterrein. Dat heeft het college van
Papendrecht besloten in de vergadering van 14 oktober 2014.

Doel

Met deze regeling wil Papendrecht bedrijven stimuleren meer gebruik te maken van elektrische auto’s. Duurzame mobiliteit in het bedrijfsleven
heeft namelijk een positief effect op de luchtkwaliteit, en dan met name
rond rijks- en provinciale wegen. Bovendien geeft de gemeente Papendrecht
met de subsidieregeling gehoor aan initiatieven uit de samenleving. Er is namelijk meermalen een regeling aangevraagd voor oplaadpunten op bedrijfsterreinen. Papendrecht heeft ervoor gekozen om ook subsidie te verstrekken voor oplaadpalen met een enkele aansluiting, zodat elektrisch rijden voor elke ondernemer toegankelijk is.

Regeling

Bedrijven kunnen een bijdrage van 50% krijgen in de kosten voor de aanleg van een oplaadvoorziening. Dit geldt tot een bedrag van maximaal € 1.000, -. Ook kan er per bedrijf maar eenmaal een subsidieaanvraag worden ingediend.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag kan – achteraf - worden ingediend voor laadfaciliteiten
die zijn aangelegd in de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2015. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf over een elektrisch voertuig beschikt: in eigendom of via een leasecontract. Ook moet de aanvrager eigenaar of erfpachter zijn van de grond waarop de oplaadvoorziening wordt geplaatst. Als het terrein wordt gehuurd, moet de verhuurder instemmen met de plaatsing van de laadpaal. De aanvrager verplicht zich het oplaadpunt minstens één
jaar in stand te houden.

Aanvragen

Kijk op www.papendrecht.nl voor de nadere regels en een aanvraagformulier.
Subsidieaanvragen kunnen vanaf heden worden ingediend tot 15 november 2015. Voor de regeling is maximaal € 25.000,- beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst.