Spring naar inhoud
Ondernemen Nieuws voor ondernemers Samen-werken aan een toekomstbestendig centrumgebied
23 maart 2017

Samen-werken aan een toekomstbestendig centrumgebied

foto: Richard van Hoek


‘De Meent moet zich net als andere winkelcentra aanpassen aan het veranderende koopgedrag van consumenten’, stelt  wethouder economie en centrum Anouk van Eekelen van de gemeente Papendrecht. ‘Die uitdaging zijn ondernemersvereniging De Meent, NEXT Real Estate, Rabobank Drechtsteden en de gemeente Papendrecht aangegaan. We slaan de handen ineen met de start van een project voor een toekomstbestendig centrum van Papendrecht: De Nieuwe Winkelstraat. Ik ben enthousiast over de inzet van zoveel partijen om dit project tot een groot succes te maken.'


De detailhandel heeft de afgelopen jaren te maken met enorme ontwikkelingen. Ook De Meent ondervindt de gevolgen van de veranderingen. Uit onderzoek blijkt dat de bestedingen bij winkels op De Meent lager zijn dan in 2011, behalve bij de supermarkten. Er komen wel steeds meer mensen van onze buurgemeenten naar De Meent. De Meent wordt gewaardeerd met een 7,5 door Papendrechters en met een 7,9 door bezoekers van buiten Papendrecht.


‘De opkomst van webshops, smartphones en veranderde wensen van consumenten hebben gevolgen voor alle winkelgebieden in Nederland, zo ook voor De Meent’, lichten ondernemer Bjorn van Dijl en Johan Weeber van vastgoedbedrijf Next Real Estate toe. ‘Dit vraagt om aanpassingen die individuele winkels niet op eigen kracht kunnen realiseren. Daarom is samenwerking tussen partijen als winkels, horeca, vastgoedeigenaren, cultuur, ondernemersvereniging en de gemeente noodzakelijk.’ Het project wordt begeleid door deskundigen van het landelijk platform De Nieuwe Winkelstraat. Dit platform brengt kennis, ervaring, netwerken en hulp op het gebied van toekomst-vaste winkelgebieden samen.

Gezamenlijke koers met actiepunten

De afgelopen maanden is door alle betrokken partijen gewerkt aan een analyse (inclusief een schouw) van De Meent en omgeving. Maandag 13 maart werd in het vernieuwde gemeentehuis een werksessie gehouden met de partijen die betrokken zijn bij het centrumgebied. In totaal leverden zestig deelnemers een bijdrage, dertig ondernemers en nog eens dertig vertegenwoordigers van de VvE, vastgoedeigenaren, het college van B&W, de gemeenteraad en de culturele sector. Doel van de sessie was een gezamenlijke koers te bepalen en concrete actiepunten vast te stellen.

Positief

Daarvoor werden in kleine groepen verschillende onderwerpen en aandachtspunten besproken, zoals identiteit, leegstand, mobiliseren van ondernemers en de mogelijkheden voor een winkelcentrum dat is georganiseerd als een warenhuis. Aan het eind van de avond werden de bevindingen op een rij gezet en actiepunten om elkaar te versterken, meer samen te werken en te enthousiasmeren gepresenteerd. ‘Daarmee is de eerste concrete, belangrijke stap gezet’, vatten Van Dijl en Weeber de grootste winst samen. ‘Alle partijen zijn positief over de samenwerking en klaar voor de volgende stap. Binnen enkele weken komen we opnieuw bij elkaar om het actieplan uit te werken en een volgende stap te zetten naar De Nieuwe Winkelstraat.’