Spring naar inhoud
Ondernemen Nieuws voor ondernemers Onderzoek Cybersecurity en (gratis) training Cybercrime voor MKB Papendrecht
29 maart 2018

Onderzoek Cybersecurity en (gratis) training Cybercrime voor MKB Papendrecht

Eén op de vijf mkb-ondernemers is slachtoffer van cybercriminelen. Dit leidt tot financiële schade, imagoschade en tijdsverlies. Dat blijkt uit onderzoek dat De Haagse Hogeschool het afgelopen jaar uitvoerde. Ook bedrijven in onze gemeente zijn slachtoffer, doordat zij vaak onvoldoende veiligheidsmaatregelen nemen. In samenwerking met de Veiligheids Alliantie regio Rotterdam en het Centrum voor Criminaliteitspreventie voert de Haagse Hogeschool daarom een onderzoek uit onder bedrijven in onze gemeente.

Vragenlijst

Uw medewerking is van groot belang voor het weerbaarder maken van bedrijven in onze gemeente. Op basis van deze informatie kunnen wij u daarnaast gericht wijzen op maatregelen voor het vergroten van de digitale veiligheid van uw onderneming. Via deze link kunt u de vragenlijst invullen.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. U kunt te allen tijde de vragenlijst afsluiten en op een later moment voortzetten. Uw bijdrage zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en anoniem verwerkt.

Resultaten

Op woensdag 30 mei 2018 vindt – in onze raadszaal - de training ‘Cybercrime; Digitaal Veilig’ plaats. U krijgt dan de uitslag van de bovengenoemde enquête te horen. Daarnaast leren u en uw medewerkers hoe u het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zo veel mogelijk kunt verkleinen. Daarbij gaat het niet per se over ingewikkelde technische oplossingen, maar met name over eenvoudig te nemen maatregelen en uw eigen gedrag. Verdere informatie over deze kosteloze trainingsavond ontvangt u binnenkort.

Cyber Security

De Haagse Hogeschool (HHS) heeft al jaren een leidende rol in Nederland op het gebied van cyber security, met het lectoraat Cyber Security & Safety en de opleiding Information Security Management. De nulmeting 'cybersecurity in het mkb' is een door de Haagse Hogeschool ontworpen meetinstrument. Het meetinstrument geeft inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft de technische infrastructuur van bedrijven, de risicoperceptie die zij hebben, de technische en organisatorische maatregelen die zij nemen om zichzelf te beveiligen, de mate waarin zij slachtoffer worden van (specifieke vormen van) cybercrime, de schade die zij ondervinden en welke hulpbehoeftes zij hebben. De combinatie van deze factoren geeft goed inzicht in de problematiek die er speelt binnen een specifieke gemeente, en welke initiatieven niet alleen gevraagd worden maar ook daadwerkelijk zouden kunnen bijdragen aan het weerbaarder maken van bedrijven. Via  deze link krijgt u een beeld van de informatie die met deze meting gewonnen wordt.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de onderzoeker Raoul Notté van de Haagse Hogeschool of bij Ninetta Lorenc van uw gemeente.