Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Ondernemen Beleid & Projecten

Beleid en projecten

Welke visie heeft de gemeente op ondernemers en de Papendrechtse economie? Welke projecten zijn voor ondernemers van belang? Hieronder leest u hier meer over.

Lokaal

In het PDF-bestandUitvoeringsprogramma Economie leest u welke initiatieven de gemeente neemt om de economie van Papendrecht in de periode 2013-2017 actief te stimuleren en op een hoger niveau te tillen.

Dit element is geblokkeerd

U heeft er (nog) niet voor gekozen om cookies op deze website te accepteren. Het element dat hier zou verschijnen maakt gebruik van deze cookies en hebben we daarom voor u geblokkeerd. Meer info


De PDF-bestandHorecanota geeft inzicht in de diverse regelingen die gelden voor de horeca in Papendrecht en de PDF-bestandKoersnotitie Detailhandel geeft inzicht in onze winkelstructuur.  Benieuwd naar onze winkelopeningstijden of het huren van een marktkraam op de weekmarkt?

Specifiek voor winkelcentrum De Meent is een samenwerking tot stand gebracht met winkeliersvereniging De Meent, eigenaar NEXT Real Estate en de gemeente om het rapportPDF-bestandDe Nieuwe Winkelstraat uit te kunnen voeren. Meer informatie over het parkeerbeleid in het centrum vind u onder de noemer Parkeerontheffing op deze website.

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan, dan kunt u terecht op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overige vergunningsaanvragen kunt u nazien bij Diensten & producten

Regionaal

In de Ruimtelijke Economische Visie leest u alles over het profiel van de regionale economie, de kansen, uitdagingen en de voornaamste trends.
In de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen Drechtsteden en de Uitvoeringsstrategie natte bedrijventerreinen Drechtsteden vindt u informatie over de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Papendrecht tot 2020.

De detailhandel is, nu meer dan ooit, een uiterst dynamische sector waarin zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voordoen. In de Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden leest u er meer over.

Bent u op zoek naar informatie over de bevolkingsopbouw, inkomen, vrije tijdsbesteding of andere nuttige feiten en cijfers over Papendrecht en de regio, dan kunt u die vinden bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden.

Meer informatie en cijfers over de arbeidsmarkt in Papendrecht vindt u in de Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden.