Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Digitaal loket Overzicht producten

Zoek antwoord

Totaaloverzicht producten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aanbestedingen
Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen
Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking
Aansprakelijkstelling
Adoptie
Adresonderzoek
Afschrift of uittreksel burgerlijke stand
Afval storten
Afvalwater, lozing
Afwijken van het bestemmingsplan
APV, Verordeningen en beleidsregels
Bedrijf starten
Bedrijf vestigen
Bedrijfsafval inzameling
Bedrijven Investeringszone Bijdrage Centrum Papendrecht
Bewijs van in leven zijn
Bezwaarschrift indienen
Bibob-toets bij aanvraag omgevingsvergunning
Bijstand of bijstandsuitkering aanvragen?
Bingo organiseren
Binnenhavengeld
Bouwarchief inzien
Bouwen en verbouwen
Brandveilig gebruik gebouwen
Briefadres
Buurtbemiddeling
Collectevergunning
Contact met de gemeente
Controleer uw WOZ-waarde
Correctieverzoek BRP
Drank- en horecavergunning aanvragen
Echtscheiding, inschrijven
Eerste inschrijving in Nederland
Erfgoedbeleid Papendrecht
Erkenning kind voor of na geboorte
Evenement organiseren in Papendrecht
Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning
Garantstelling (en/of logiesverstrekking)
Geautomatiseerde kwijtschelding
Geboorte, aangifte
Gebruik gemeentegrond
Gehandicapten parkeerkaart aanvragen
Gehandicaptenparkeerplaats
Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek tot
Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kenteken
Gevonden en verloren voorwerpen
Gladheidsbestrijding
Goederenvervoer
Groen in Papendrecht
Grondwater
Handtekening, legalisatie
Heling, registratie handelaren/opkopers
Hervestiging vanuit het buitenland
Hondenuitlaatplaatsen
Huwelijk en geregistreerd partnerschap
HVC Huishoudelijk afval
IBAN Gemeente Papendrecht
Inburgeren in Nederland
Incidentele subsidie
Instellingen in Papendrecht
Jeugdhulp Papendrecht
Jeugdsportsubsidie
Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond
Kadastrale gegevens
Kansspelautomaat, aanwezigheidsvergunning
Kinderopvang, tegemoetkoming in de kosten van
Klacht tegen gemeentelijk handelen
Klachtenlijn, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Klanttevredenheid
Kledinginzameling
Klein chemisch afval, inzameling
Koninklijke Onderscheidingen
Leerlingenvervoer
Leerplicht
Loterijvergunning
Marktstandplaats voor de weekmarkt
Melding (milieubeheer)
(melding) Openbare verlichting binnen de gemeente Papendrecht
Mentorproject Drechtsteden
Naamskeuze
Naamswijziging
Nederlander worden
Nederlanderschap, bewijs
Nederlandse nationaliteit, afstand doen van de
Nooddocument
Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)
Ongeadreseerde post, sticker ja-nee of nee-nee
Ontkenning van het vaderschap door de moeder bij het overlijden van de echtgenoot
Openbare bekendmakingen
Openingstijden van winkels
Ophaalservice HVC
Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Ouderlijk gezag
Over Papendrecht
Overlijden, aangifte
Parkeergarages in Papendrecht
Parkeren centrumgebied
Paspoort en identiteitskaart
Paspoort, tweede
Plaagdierbestrijding
Planschade
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Programmaplan Dienstverlening
Rampen en Crisis
Rampenbestrijding
Reclamemateriaal plaatsen, uitdelen of ophangen
Reisdocument voor vreemdelingen (vreemdelingenpaspoort)
Rijbewijs
Rioolaansluiting
Rioolonderhoud
Risicokaart
Scholen in Papendrecht
Schulden
Slopen van pand of woning
Sociale Dienst Drechtsteden
Splitsingsvergunning aanvragen
Standplaatsen, vergunning aanvragen
Status volgen van aangevraagde producten & diensten
Stemmen in een andere gemeente, kiezerspas, verkiezing europees parlement
Stemmen, zelf stemmen
Structurele subsidie
Structuurvisie Papendrecht 2020
Subsidie Algemeen
Thuiswerken
Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet
Uitrit aanleggen
Uittreksel persoonsgegevens (BRP)
Veilig Thuis
Venten
Verhuizen in - of naar Papendrecht
Verhuizen naar het buitenland (emigratie)
Verkiezing Europees Parlement
Verkiezingen 2019
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Verklaring onder ede of belofte
Verklaring ondersteuning politieke partijen
Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging
Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie
Visvergunning, aanvragen
Volkstuinen
Voornaam wijzigen
Vooroverleg omgevingsvergunning
Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk.
Wegen in Papendrecht
Wijzigen naamgebruik
Zelfstandig ondernemer, schuldenaanpak
Zorg en Ondersteuning

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp