Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Bestuur Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Papendrecht

De missie van de Rekenkamercommissie Papendrecht is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren. De Rekenkamercommissie bereikt haar doel door het (laten) uitvoeren van onafhankelijke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, het beheer en de organisatie. In de onderzoeken kunnen tevens rechtmatigheidsaspecten en elementen van financieel beheer aan de orde komen. Ook let de Rekenkamercommissie op de beginselen van goed bestuur (integriteit, democratische besluitvorming, toezicht, handhaving en publieke verantwoording).

De Rekenkamercommissie Papendrecht bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee leden van de gemeenteraad. Met dat laatste wordt betrokkenheid van de gemeenteraad bij de taken van de rekenkamercommissie bevorderd. De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris. De commissie opereert onafhankelijk en bepaalt haar eigen (onderzoeks)agenda.


Samenstelling Rekenkamercommissie Papendrecht

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraak


RSS