Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Bestuur Raadscommissies

Raadscommissies

Drie uit raadsleden bestaande commissies voorzien de gemeenteraad van advies. Zie ook de PDF-bestandVerordening op de raadscommissies (Artikel 82 van de Gemeentewet). Agendapunten van raadsvergaderingen worden doorgaans in een van deze commissies voorbereid. Adviezen van de commissies aan de raad zijn niet bindend. De openbare commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal.

Naast de commissies adviseert het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) de gemeenteraad. Zie ook de PDF-bestandVerordening Platform Maatschappelijke Verkenning. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers namens de negen raadsfracties en heeft als taak contact te onderhouden met de inwoners van Papendrecht. Op die manier peilt het platform welke onderwerpen leven onder Papendrechters.


Informeel deel commissievergaderingen

Met ingang van februari 2016 is er een informeel deel, voorafgaand aan de commissievergaderingen. De inwoners van Papendrecht kunnen tussen 19.45 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis in gesprek gaan met commissieleden over onderwerpen die het werkveld van de commissie betreffen. Dit houdt in op de maandagavond onderwerpen met betrekking tot het werkveld van de commissievergadering ABZ, op woensdagavond onderwerpen met betrekking tot het werkveld van de commissievergadering Ruimte en op donderdagavond onderwerpen met betrekking tot het werkveld van de commissievergadering Samenleving. Zie voor de commissievergaderingen in 2019 hetPDF-bestandschema 2019. Zie voor het werkveld van de commissies de bovenvermelde Verordening.


Spreekrecht bij commissievergadering

Inwoners van Papendrecht die willen inspreken over al of niet geagendeerde onderwerpen binnen het werkveld van een commissie, kunnen spreekrecht aanvragen. De voorzitter van de commissie biedt de gelegenheid om toelichting, op- of aanmerkingen te plaatsen over deze onderwerpen. Spreekrecht kan tot een 19.35 uur aangevraagd worden bij de commissiegriffier. Tussen publiek en commissieleden wordt niet gediscussieerd.

 

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraak


RSS