Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Bestuur Gemeenteraad Griffie

Griffie

Raadsgriffier
De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde. Zij ondersteunt de raad in zijn volksvertegenwoordigende, beleidsbepalende en controlerende functie, woont de raadsvergaderingen bij en ondertekent, samen met de voorzitter, de stukken die van de raad uitgaan. De griffier helpt en bemiddelt bij verzoeken om ambtelijke bijstand van de raad en/of van individuele raadsleden. De raadsgriffier wordt benoemd door de gemeenteraad en is aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad, commissies en het presidium. De griffier van de gemeenteraad is mevrouw C.G.M. (Cecile) Bus.

Griffie
De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. Tevens is de griffie het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de gang van zaken rond de gemeenteraad. Ook werkzaam op de griffie zijn: mevrouw C. (Chantal) Richter (raadsadviseur / plv griffier) en mevrouw J. (Jacqueline) Kweekel (griffiemedewerker). 


Postadres van de gemeenteraad en raadscommissies:
Gemeenteraad van Papendrecht
T.a.v. de raadsgriffier
Gemeentehuis, Markt 22
Postbus 11
3350 AA Papendrecht


U kunt de griffie ook mailen: griffie@papendrecht.nl

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraak


RSS