Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Werkzaamheden

Zoek antwoord

28 november 2018

Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving

We zijn bezig met de voorbereiding van het project 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het vervangen van de verharding, riolering, openbaar groen en bomen, aanleg drainage en aanbrengen van waterbergende fundering.

Stand van zaken

In maart van 2018 heeft het Voorlopige Ontwerp van de nieuwe inrichting Willem Kloosstraat en omgeving ter inzage gelegen. Vervolgens zijn de binnengekomen opmerkingen beantwoord en waar mogelijk verwerkt in het Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp is door interne besluitvorming nog niet aan het college voorgelegd ter vaststelling. De verwachting is dat het Definitief Ontwerp in december 2018 voorgelegd wordt aan het college. Na vaststelling door het college wordt het Definitief Ontwerp een week ter inzage gelegd. Het Definitief Ontwerp wordt gepubliceerd op deze website en zal ook in het gemeentehuis ter inzage liggen.

Planning

Na vaststelling van het Definitief Ontwerp kan het project via een aanbesteding op de markt worden gebracht. Voordat de werkzaamheden starten ontvangt u een brief en verschijnt er een bericht op deze website over de exacte start en locatie. De nutsbedrijven zijn inmiddels gestart met saneren en vervangen van kabels en leidingen. Het straatwerk wordt hierbij tijdelijk hersteld.

  • December 2018: Vaststelling Definitief Ontwerp
  • 1e kwartaal 2019: Groenwerkzaamheden
  • 2e kwartaal 2019: Start herinrichting
  • 1e kwartaal 2020: Oplevering werkzaamheden

Meeste gestelde vragen bij groot onderhoud

De ervaring van de gemeente is dat tijdens groot onderhoud in de wijk een aantal vragen regelmatig terugkomen (o.a. vragen met betrekking tot de inspraakprocedure). De meest gestelde vragen hebben we hier voor u gebundeld met daarop de reactie vanuit de gemeente. Mogelijk dat uw vraag hiermee op voorhand al beantwoord is.

Bijlagen

Diverse stukken aangaande het Voorlopig ontwerp zijn in te zien en te downloaden.

Nog even teruglezen hoe we tot het Voorlopig Ontwerp zijn gekomen? Op deze pagina leest u alles over het proces van het Voorlopig Ontwerp.

Vragen

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u deze per mail sturen aan s.langstraat@papendrecht.nl of per post op onderstaande postadres:
Gemeente Papendrecht,
afdeling Beheer en Uitvoering,
t.a.v. S. Langstraat,
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Op afspraak, via tel. 14 078, kunt u een mondelinge toelichting vragen bij de afdeling Beheer en Uitvoering.

Subsidie voor vergroening van uw tuin, huis of straat

De gemeente gaat groot onderhoud plegen in uw wijk. Dat houdt in dat de riolering wordt vervangen en dat de openbare ruimte als geheel naar de oorspronkelijke aanleghoogte wordt teruggebracht. In de praktijk kan dit betekenen dat er bij u eveneens aanleiding ontstaat uw voortuin op te hogen en opnieuw in te richten. Indien dit het geval is, willen wij u graag attenderen op de subsidieregeling 'Klimaatactief'.  Sinds 1 januari 2018 kunt u als inwoner van Papendrecht subsidie ontvangen van het Waterschap Rivierenland als u maatregelen treft om uw tuin, huis of straat klimaatbestendig te maken. U kunt denken aan een (extra) groenstrook in uw tuin door tegels te vervangen met planten, een regenton te plaatsen en/of een groen dak aan te leggen.

Waarom?

Het klimaat verandert. Weersextremen met droogte, hitte en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het rivierengebied goed voorbereid is op deze weersextremen. Een uitdaging waar iedereen een bijdrage aan kan leveren.

Informatie

Informatie over de subsidiemogelijkheden en de procedure kunt u vinden op: www.hohohoosbui.nl en op Papendrecht Duurzaam.


Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp