Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond

Zoek antwoord

9 juli 2019

Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond

Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, is het nodig om sloten jaarlijks op te schonen. Begin juni zijn we daarom begonnen met het maaien van het doorstroomprofiel van de watergangen. Dit gebeurt door in het midden van de sloot  waterbeplanting, aanwezig kroos en overig zwerfvuil te verwijderen.

Nieuwe methode
Vorig jaar ontstond tijdens de uitvoering van de maaiactiviteiten vanuit de maaiboot een vissterfte. In overleg met inwoners, vissers en collega's van het waterschap en de aannemer is besloten om dit jaar de werkzaamheden dusdanig uit te voeren dat het waterleven in en rondom de sloten minder wordt verstoord dan vorig jaar het geval was. We hebben hiervoor in samenwerking met de aannemer de volgende aanpassingen gedaan:

 • De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd  met een mobiele kraan met een maaikorf in plaats van met een maaiboot. Het uitvoeren met een mobiele kraan is veel minder verstorend voor het waterleven in en rondom de watergang.
 • Op de locaties waar de mobiele kraan niet kan komen (omdat de locatie niet bereikbaar is of omdat de watergang te breed is), is het onvermijdelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met een maaiboot. Om toch zoveel mogelijk rekening te houden met het waterleven, zien we toe op het feit dat het aantal vaarbewegingen beperkt blijft tot wat echt nodig is.
 • Tijdens de uitvoering wordt het zuurstofgehalte en de temperatuur van het water gemeten. Wordt er te weinig zuurstof gemeten worden de werkzaamheden gestaakt, zo wordt onnodige vissterfte door zuurstofgebrek voorkomen.
 • Het maaisel dat vrijkomt wordt op de kant gelegd en visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en/of amfibieën. Eventueel aangetroffen vissen en amfibieën worden teruggezet in de sloot.
 • Bij en rondom nestplaatsen wordt een minimale werkafstand van 3 meter aangehouden.


Meldingen vissterfte

'We zijn op zoek gegaan naar een diervriendelijkere methode. Zo zijn er veel aanvullende maatregelen genomen, in samenwerking met de aannemer en andere betrokkenen. Desondanks blijkt dat de inzet van de maaiboot in de omgeving Rubensstraat helaas heeft geleid tot vissterfte. Dit is in ieder geval niet veroorzaakt door verkeerd uitgevoerde maatregelen of een slechte controle. Op verzoek van de aannemer heeft het Waterschap ter plekke zelfs extra water ingelaten, zodat de waterstand in de sloten tijdelijk omhoog gaat en de maaiboot dus meer water heeft om te varen. Ook is samen met het waterschap en één van de eerder betrokken vissers de situatie ter plaatse bekeken. Beiden hebben aangegeven dat de condities voor het onderwatermaaien nu juist optimaal zijn. We gaan dus samen kijken hoe we dit specifieke probleem vóór de volgende maaibeurt kunnen aanpakken', aldus wethouder Arno Janssen.

Na bijna anderhalve maand worden de werkzaamheden in de watergangen deze week afgerond. Als u dode vissen ziet liggen in het water of aan de kant, geef dit dan door via de melddesk (app mijngemeente). Dode vissen moeten zo snel mogelijk weggehaald worden om botulisme te voorkomen.

Meer Nieuws

 • dinsdag 9 juli 2019 Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, is het nodig om sloten jaarlijks op te schonen. Begin juni zijn we daarom begonnen met... Lees meer

   
 • maandag 8 juli 2019 Natuurvriendelijk maaien Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere... Lees meer

   
 • donderdag 4 juli 2019 Eikenprocessierups De eikenprocessierups is door de hoge temperaturen landelijk volop in het nieuws. Helaas zorgen de beestjes en vooral de haren voor veel overlast.... Lees meer

   

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp