Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Sloten en watergangen worden opgeschoond

Zoek antwoord

Sloten en watergangen worden opgeschoond

Binnenkort start het opschonen van sloten en watergangen weer. Hierbij informeren wij u graag over de uitvoeringswerkzaamheden en de planning.

Om te zorgen dat water goed kan doorstromen is het nodig sloten jaarlijks op te schonen door waterbeplanting, kroos en zwerfvuil te verwijderen. Dit is overigens iets anders dan de jaarlijkse baggerwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om de vereiste diepte te garanderen.

Nieuwe aanpak uitvoering
Volgens de eisen van het Waterschap moeten alle werkzaamheden uiterlijk 1 november gereed zijn. Daarom worden ze in twee vaste rondes uitgevoerd, een in juni en een in oktober. In overleg met inwoners, vissers en het Waterschap is besloten de werkzaamheden zo uit te voeren dat het waterleven in en rondom de sloten minder wordt verstoord dan eerder het geval was. In samenwerking met de aannemer worden de volgende aanpassingen gedaan:

  • in plaats van een maaiboor worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd met een mobiele kraan met een maaikorf
  • waar de mobiele kraan niet kan komen en wel een maaiboot noodzakelijk is, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het waterleven en blijft het aantal vaarbeweging beperkt tot wat echt nodig is
  • tijdens de werkzaamheden worden het zuurstofgehalte en de temperatuur van het water gemeten, is er te weinig zuurstof in het water voor de vissen, dan worden de werkzaamheden gestaakt om onnodige vissterfte door zuurstofgebrek te voorkomen
  • het maaisel dat vrijkomt wordt op de kant gelegd en gecontroleerd, vissen en amfibieën worden in de sloot teruggezet
  • rondom nestplaatsen wordt een minimale werkafstand van 3 meter aangehouden


Eventuele fonteinen en vijverpompen moeten voorafgaande aan de werkzaamheden uit het water worden gehaald. Hiermee wordt voorkomen dat ze beschadigen.

Ronde 1 en 2
De uitvoering van de eerste ronde start in juni en duurt - afhankelijk van het weer - 4 tot 5 weken. Om flora en fauna, zoals vogels, insecten, vissen en bloeiende planten niet te verstoren worden de taluds in deze ronde ongemoeid gelaten.
De tweede ronde is gepland voor oktober. In deze ronde wordt naast de hierboven beschreven werkzaamheden de begroeiing langs de taluds meegenomen. Uitzondering zijn de  oevers waar gefaseerd wordt gemaaid vanwege de toegekende specifieke natuurfuncties en om de natuur daar meer ruimte te geven om zich ecologisch te ontwikkelen.

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp