Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Natuurvriendelijk maaibeheer in 2019

Zoek antwoord

30 april 2019

Natuurvriendelijk maaibeheer in 2019

Papendrecht zet dit jaar weer een stap voor de natuur door insectenvriendelijk maaibeheer. Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Door gras anders te maaien helpen we uitsterving van insecten te voorkomen.

Hoe ziet natuurvriendelijk beheerd gras eruit?

Door anders te maaien, gaat het gras er ook anders uitzien: er ontstaan verschillende soorten gras, het gras heeft verschillende hoogten en er komen kleurige, wilde bloemen in het gras. Dat trekt insecten aan.

De gemeente maait steeds meer gefaseerd. Dat betekent dat delen gras/kruidenvegetatie binnen hetzelfde perceel worden gemaaid en andere delen niet. Hierdoor ontstaat afwisseling van lagere en hogere vegetatie. Juist deze afwisseling is van groot belang voor insecten. Zo behouden insecten het hele jaar door voedselaanbod en schuilgelegenheid.

Hoe vaak maaien we?
Natuurvriendelijk beheerd gras maaien we twee keer per jaar: eind juni/ begin juli en in september. Het maaisel wordt na twee tot drie dagen afgevoerd. Zo kan het bloemen- en kruidenzaad eerst uit het maaisel naar de bodem zakken. Hierdoor wordt de natuurlijke zaadbank van bloeiende kruiden behouden. Het doel hiervan is om, door natuurvriendelijk maaibeheer, het aantal bloeiende kruiden en vooral het aantal insecten te laten stijgen.

Het juiste gras op de juiste plaats
De wensen van onze inwoners en verbetering van de biodiversiteit kunnen soms tot dilemma's leiden. De gemeente maakt daarom keuzes over waar voor welke vorm van grasbeheer wordt gekozen. Natuurlijkvriendelijk beheerd gras vindt u vooral in de groengebieden ten zuiden van de A15 en langs de grotere wegen binnen de bebouwde kom.
In de directe woonomgeving houden we rekening met het belang van een verzorgder beeld en de mogelijkheden om te spelen en te recreëren. Daar treft u vooral korter gras aan. Trapvelden en gazons worden regelmatig gemaaid. De eerste maaironde van dit jaar is op deze gazons al uitgevoerd. Ook op plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding is, wordt gras korter gehouden. Zo maaien we smalle middenbermen van grote wegen en de omgeving van rotondes en kruispunten op grote wegen vier keer per jaar. Dat geldt ook voor de randen van het gras langs grote wegen. Uit het oogpunt van veiligheid en overzicht wordt daar het gemaaide gras direct weggezogen.

Wilt u meedenken over de volgende stap?
Volgend jaar zetten we weer een volgende stap naar ecologisch maaibeheer. Zo blijven we werken aan een mooi en natuurrijk Papendrecht, waar mens en natuur hand in hand gaan. Indien u met ons mee wilt denken over verbeteringen die wij vanaf 2020 door kunnen voeren, dan kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst op 14 mei 2019 vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Markt 22. De bijenkomst duurt tot 16.00 uur. Voor meer informatie en vor aanmelden kunt u contact opnemen met de heer K.J. van Zwienen (kj.van.zwienen@papendrecht.nl / 06 -23002636).

Meer Nieuws

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp