Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Jaarrekening 2018 goedgekeurd door de Papendrechtse raad

Zoek antwoord

12 juli 2019

Jaarrekening 2018 goedgekeurd door de Papendrechtse raad

In de jaarrekening blikt Papendrecht terug op het jaar 2018. De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die de gemeente het afgelopen jaar heeft geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van de doelen. Ook geeft de jaarrekening inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken.

Halverwege in 2018 startte de nieuwe collegeperiode. Het jaar kenmerkte zich door het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het aanbrengen van nieuwe accenten. Eén van die nieuwe accenten is de extra inzet op het gebied van participatie. Bij veel initiatieven zijn inwoners, bedrijven en instellingen betrokken, een lijn die steeds steviger wordt ingezet binnen alle portefeuilles. Papendrecht heeft een voorzieningenniveau waar we trots op zijn en dat we graag in stand houden.

Het financiële resultaat van de gemeente Papendrecht wijkt zoals altijd af van de begroting. Er is na jaren van zwarte cijfers in 2018 een tekort van € 364.000. Het aanbesteden van werkzaamheden wordt duurder omdat de orderportefeuille van aannemers goed is gevuld. Daarnaast geven incidentele tegenvallers het resultaat een vertekend beeld. “Dit college voert, in lijn met vorige colleges, een financieel gedegen beleid”, zegt wethouder Pieter Paans. De gemeente heeft een goedkeurende verklaring gekregen van de accountant. “Tegelijkertijd moeten we constateren dat de tijd van overschotten voorbij is. De grote opgaven waar de gemeente Papendrecht voor staat dwingen ons om, net als omringende gemeenten, scherp aan de wind te zeilen".

Jaarrekening

Meer Nieuws

  • dinsdag 9 juli 2019 Werkzaamheden sloten en watergangen bijna afgerond Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, is het nodig om sloten jaarlijks op te schonen. Begin juni zijn we daarom begonnen met... Lees meer

     
  • maandag 8 juli 2019 Natuurvriendelijk maaien Veel nuttige insecten worden bedreigd in hun bestaan. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere... Lees meer

     
  • donderdag 4 juli 2019 Eikenprocessierups De eikenprocessierups is door de hoge temperaturen landelijk volop in het nieuws. Helaas zorgen de beestjes en vooral de haren voor veel overlast.... Lees meer

     

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp