Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Rekenkamercommissie komt met onderzoeksrapport budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

Zoek antwoord

Rekenkamercommissie komt met onderzoeksrapport budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen, met het advies deze uit te werken in een nieuwe 'werkwijze grote projecten gemeente Papendrecht'. Het benodigde investeringsbudget voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis was geraamd op circa 5,5 miljoen euro. Dit bedrag is met circa 1 miljoen euro overschreden. De Rekenkamercommissie heeft BMC Onderzoek de opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te voeren. In het onderzoeksrapport is een reconstructie gemaakt van de besluitvorming gedurende de periode 2013 tot en met het voorjaar van 2018. Ook is de informatievoorziening aan de gemeenteraad onderzocht.

Lessen voor grote projecten

De Rekenkamercommissie constateert onder andere dat de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de vernieuwbouw onder tijdsdruk stonden vanwege een strakke planning. Er is geen risicoanalyse uitgevoerd en vanwege gebrek aan capaciteit is tussentijds besloten voor het inhuren van externe directievoering en projectleiding. De complexiteit van de opgave is onderschat. De heer R. Clayden (voorzitter van de Rekenkamercommissie) legt uit: "Er is op pragmatische wijze
en naar bevind van zaken gewerkt met de focus op een goed resultaat. De eisen van projectmanagement zijn onvoldoende ingevuld. We hebben echter geen grove fouten of ernstige nalatigheden geconstateerd. Het eindresultaat heeft geleid tot tevredenheid van de gebruikers, waaronder inwoners, medewerkers en (duo)raadsleden. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie kunnen uit het rapport lessen halen voor de toekomst."

Besluitvorming

Het rekenkamerrapport staat op de agenda van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en
financiële Zaken (ABZ) van maandag 29 oktober. Op donderdag 8 november neemt de gemeenteraad
een besluit over het rapport. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis en zijn openbaar. Het onderzoeksrapport is te vinden via de website van gemeente.

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp