Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief College Papendrecht presenteert begroting 2019

Zoek antwoord

College Papendrecht presenteert begroting 2019

Vooral in samenspraak met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de hele raad, wil deze coalitie Papendrecht het komende jaar nog mooier, prettiger, veiliger en leefbaarder maken. Wethouder Financiën, Economie en Sport, Pieter Paans: "We nodigen mensen daarom ook actief uit om mee te doen en mee te denken".

Ambities 2019

In 2019 staat een aantal mooie projecten op stapel. Zo krijgt het nieuwe Land van Matena steeds meer vorm, wordt het nieuwe hoofdkantoor van Fokker zichtbaarder aan de oevers van de rivier en wordt Park Slobbengors heringericht.

Er is in deze begroting veel aandacht voor het verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit. Er komen betere fietsroutes en wegen worden opgeknapt. Bij het rioleringsplan wordt rekening gehouden met de klimaatadaptatie. Er komt een nieuwe duurzame gemeentewerf en een vernieuwd afval-brengstation. Het bruisend centrum, met leuke evenementen, biedt kansen aan onze lokale ondernemers.

Uiteraard is er ook aandacht voor die mensen, groepen of instellingen die steun nodig hebben. Er wordt ingezet op een sterke lokale ondersteuningsstructuur, zodat al onze inwoners van jong tot oud deel kunnen nemen aan onze samenleving. Tevens wordt er passende ondersteuning en waardering geboden aan vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde. Voor iedereen moet het fijn wonen en leven zijn in Papendrecht.

Veranderende samenleving

Pieter Paans:  "Het komende jaar gaan we onze inwoners nog meer betrekken bij onze plannen en ideeën. Als college gaan we meer de wijken in om te kijken, luisteren en in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers. Om in te spelen op alle opgaven die wij als gemeente moeten uitvoeren, gaan we ook intern aan de slag met onze gemeentelijke organisatie. We willen verbeterslagen maken daar waar nodig."

Meer informatie

Al de gepresenteerde ideeën en voornemens passen uiteraard in een gezond financieel kader. Op  https://papendrecht.begrotingsapp.nl/  kan iedereen de begroting eens rustig nalezen. Hierin staat precies hoe we aan ons geld komen en waar we het aan uitgeven. Bij de financiële inbreng van onze inwoners gaan we uit van kostendekkende belastingtarieven en de inflatiecorrectie op de ozb.

Op donderdag 8 november wordt de begroting in de Raad besproken.


Begroting 2019 in een oogopslag
Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp