Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Uitwerking van twee varianten voor invulling Markt 2

Zoek antwoord

Uitwerking van twee varianten voor invulling Markt 2

Het pand aan de Markt 2, waar Bibliotheek AanZet gevestigd was, krijgt binnenkort meer duidelijkheid over de invulling van de leegstaande plint. De bibliotheek  verhuisde afgelopen zomer al naar Den Briel. Sindsdien is er veel gespeculeerd over de plannen die de gemeente zou hebben met de locatie.

Geen supermarkt in het pand van bibliotheek 
In 2017 voerde de gemeente gesprekken met een supermarkt. Bewoners boven het pand kwamen hiertegen in opstand. Zij waren bang voor onder andere geluidsoverlast. In het coalitieakkoord 'Zichtbaar nabij' staat zwart op wit dat de huidige coalitie een supermarkt op deze locatie niet passend vindt. Afgelopen maanden is daarom nader onderzoek verricht naar alternatieven die wel mogelijk zijn op deze locatie.

Wat is realiseerbaar?
Meerdere scenario's zijn onderzocht. Zo is er voor de plint, het leegstaande deel van de bibliotheek, gekeken naar horecamogelijkheden, kleinschalige bedrijfsunits voor zzp’ers, woningbouw, zorgwoningen en detailhandel. Op de plek waar tot voor kort Jeugd- en Jongerenwerk gevestigd was, wordt gekeken of woningbouw mogelijk is.

Twee varianten nader uitgewerkt
Voor alle scenario’s is gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit, kwaliteit voor de omgeving, bijdrage aan versterking Marktplein en centrum, financiële consequenties en marktkansen (afzet). Voor de plint worden nu de komende tijd twee varianten verder uitgewerkt. Het gaat hier om een variant met zorgfunctie en/of zorgwonen (inclusief maatschappelijke voorziening / ontmoetingsruimte) en een variant detailhandel ofwel een combinatie van beiden. De gemeente voert hierover gesprekken met WK-10/Philadelphia en rijwielhandel Korteland. Voor een goede afweging worden de plannen nu verder uitgewerkt en worden gedetailleerde financiële doorrekeningen gemaakt. Ook de bewoners boven de plint worden hierbij betrokken.

Wethouder Arno Janssen is blij dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over de invulling van het pand. 'Het heeft lang geduurd, maar voor een goede afweging is dat van belang. Bewoners moeten weten waar zij aan toe zijn. Hopelijk komt het voor alle betrokken partijen tot een goede oplossing. Begin april hoop ik meer duidelijkheid te kunnen geven over de definitieve invulling van het pand.'  

Markt 2

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp