Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Bekendmaking inspraak ontwerp gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Zoek antwoord

Bekendmaking inspraak ontwerp gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij het ontwerp gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 ter inzage hebben gelegd. Het ontwerpplan ligt voor een ieder ter inzage alvorens het besluit voor definitieve vaststelling aan het college wordt voorgelegd.


Het gemeentelijk rioleringsplan betreft de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Gemeenten innen rioolheffing, hier staat tegenover dat ze een wettelijke plicht hebben om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen.


Inzagetermijn
Het ontwerpplan ligt met ingang van 20 februari 2019 vier weken (t/m 20 maart 2019) voor een ieder tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage aan de Markt 22 bij de receptie. Het ontwerp plan is ook beschikbaar via de website van de gemeente.


Reactiemogelijkheden
Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richten aan gemeente Papendrecht, afdeling beheer en uitvoering, postbus 11, 3350 AA Papendrecht o.v.v. zienswijze ontwerp gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023.


Vervolg
Het college stelt het ontwerpplan definitief vast. Na definitieve vaststelling wordt het gemeentelijk rioleringsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.


PDF-bestandGemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

PDF-bestandStrategie klimaatadaptatie Papendrecht

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp