Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Reconstructie Westpolder-oost

Zoek antwoord

Reconstructie Westpolder-oost

Update 22 januari 2019

Riolering:
De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond.

Bestrating:
Het laatste gedeelte van de rijbaan en het trottoir vanaf de Vincent van Goghlaan tot aan de Aert de Gelderstraat 2 moet nog aangebracht worden.
Dit zijn de afsluitende werkzaamheden van dit project.
Momenteel is dit door de weersomstandigheden niet mogelijk, zodra het weer het toelaat zullen de werkzaamheden afgerond worden.

PDF-bestandSituatie per 22 januari noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 22 januari zuidgedeelte wijk


///////////////

Update 21 december 2018:

Bestrating
Bijgevoegde tekeningen geven de situatie weer zoals deze vanaf nu is tot aan 7 januari 2019. In de Aert de Gelderstraat vanaf de Vincent van Goghlaan liggen rijplaten t.b.v. de hulpdiensten.

Vanaf maandag 7 januari 2019 zal al het straatwerk afgemaakt worden. De verwachting is dat 25 januari 2019 alle werkzaamheden afgerond zullen zijn.
Uiteraard is e.e.a. wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

PDF-bestandSituatie per 21 december noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 21 december zuidgedeelte wijk///////////////


Update 19 december 2018:

Riolering:
De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond.

Bestrating:

Van maandag 26 november t/m donderdag 20 december wordt de rijbaan en het trottoir in de Aert de Gelderstraat 1 t/m 45 (oneven) aangebracht.

De gedeelten die 20 december nog niet bestraat zijn zullen wel bereikbaar gemaakt worden voor hulpdiensten.
Vanaf maandag 7 januari 2019 zal al het straatwerk afgemaakt worden. De verwachting is dat 25 januari 2019 alle werkzaamheden afgerond zullen zijn.
Uiteraard is e.e.a. wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

PDF-bestandSituatie per 19 december noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 19 december zuidgedeelte wijk

///////////////


Update 11 december 2018:

De planning voor de komende week is als volgt:

Riolering:
Tot en met vrijdag 14 december wordt de riolering vervangen in de Aert de Gelderstraat 2 t/m 16. Dit zijn de laatste rioleringswerkzaamheden in de wijk.

Bestrating:
Tot en met donderdag 20 december wordt de rijbaan en het trottoir in de Aert de Gelderstraat 1 t/m 45 (oneven) aangebracht. De gedeelten die 20 december nog niet bestraat zijn zullen wel bereikbaar gemaakt worden voor hulpdiensten.

Naar verwachting wordt het straatwerk maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie) afgemaakt. De verwachting is dat 25 januari 2019 alle werkzaamheden afgerond zullen zijn. Uiteraard is e.e.a. wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Inmiddels is ook de kruising Jacob van Ruysdaelstraat met de Johannes Vermeerstraat definitief gestraat (dit moest nog gebeuren na de nutswerkzaamheden door derden).

PDF-bestandSituatie per 11 december 2018 noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 11 december zuidgedeelte wijk


///////////////


Update 4 december 2018:

Riolering:
Van maandag 19 november t/m woensdag 12 december wordt de riolering vervangen in de Aert de Gelderstraat 2 t/m 28.
Dit zijn de laatste rioleringswerkzaamheden in de wijk.

Bestrating:
Van maandag 26 november t/m donderdag 20 december wordt de rijbaan en het trottoir in de Aert de Gelderstraat 1 t/m 45 (oneven) aangebracht.

De gedeelten die 20 december nog niet bestraat zijn zullen wel bereikbaar gemaakt worden voor hulpdiensten.
Vanaf maandag 7 januari 2019 zal al het straatwerk afgemaakt worden. De verwachting is dat 25 januari 2019 alle werkzaamheden afgerond zullen zijn.
Uiteraard is e.e.a. wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

PDF-bestandSituatie per 4 december noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 4 december zuidgedeelte wijk


///////////////

Update 26 november 2018:

Riolering:
Van maandag 19 november t/m vrijdag 14 december wordt de riolering vervangen in de Aert de Gelderstraat 2 t/m 28.
Dit zijn de laatste rioleringswerkzaamheden in de wijk.

Bestrating:
Van maandag 26 november t/m donderdag 20 december wordt de rijbaan en het trottoir in de Aert de Gelderstraat 1 t/m 45 (oneven) aangebracht.

De gedeelten die 20 december nog niet bestraat zijn zullen wel bereikbaar gemaakt worden voor hulpdiensten.
Vanaf maandag 7 januari 2019 zal al het straatwerk afgemaakt worden. De verwachting is dat 25 januari 2019 alle werkzaamheden afgerond zullen zijn.
Uiteraard is e.e.a. wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

PDF-bestandSituatie per 26 november noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 26 november zuidgedeelte wijk


///////////////


Update 19 november 2018:

Aan de planning zoals hieronder vemeld, is niets veranderd. Wel twee nieuwe situatietekeningen:

PDF-bestandSituatie per 19 november noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 19 november zuidgedeelte wijk


///////////////


Update 16 november 2018:

Hierbij de actuele situatietekeningen m.b.t. de bereikbaarheid van de wijk Westpolder oost te Papendrecht.

PDF-bestandSituatie per 13 november noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 13 november zuidgedeelte wijk


De planning is als volgt:

Riolering:
Van maandag 12 november t/m vrijdag 30 november wordt de riolering vervangen in de Aert de Gelderstraat 21 t/m 45.
Van maandag 19 november t/m donderdag 20 december wordt de riolering vervangen in de Aert de Gelderstraat 2 t/m 28 en 1 t/m 19.
Dit zijn de laatste rioleringswerkzaamheden in de wijk.

Bestrating:
Van maandag 22 oktober t/m dinsdag 13 november worden de parkeervakken, het fietspad en het trottoir in de Jan Steenlaan 2 t/m 60 voor zover mogelijk vervangen. Het laatste gedeelte kan pas na werkzaamheden derden.
Van dinsdag 13 november t/m vrijdag 23 november wordt de rijbaan en het trottoir in de Meindert Hobbemastraat 30 t/m 36 en in de Jan Steenlaan 26 t/m 38 aangebracht.
Van maandag 26 november t/m donderdag 20 december wordt de rijbaan en het trottoir in de Aert de Gelderstraat 1 t/m 45 zover mogelijk aangebracht.

De gedeelten die 20 december nog niet bestraat zijn zullen wel bereikbaar gemaakt worden voor hulpdiensten.
Vanaf maandag 7 januari 2019 zal al het straatwerk afgemaakt worden. De verwachting is dat 25 januari 2019 alle werkzaamheden afgerond zullen zijn.
Uiteraard is e.e.a. wel afhankelijk van de weersomstandigheden.


///////////////

Update 31 oktober 2018:
Riolering:
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 9 november wordt de riolering vervangen in de Meindert Hobbemastraat 30 t/m 36 en in de Jan Steenlaan 26 t/m 38.

Bestrating:
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 16 november worden de parkeervakken, het fietspad en het trottoir in de Jan Steenlaan 2 t/m 60 vervangen.

(Zie ook de tekeningen onderaan deze pagina)

///////////////

Update 23 september 2018:

Riolering:
Van woensdag 26 september t/m dinsdag 23 oktober wordt de riolering vervangen in de Jan Steenlaan 2 t/m 24 en 40 t/m 46.

/////////////////

KUIPERS infra is in opdracht van de gemeente Papendrecht bezig met een grote onderhoudsklus van de Westpolder-oost. Het projectgebied omvat de straten Jan Steenlaan, Aert de Gelderstraat, Meindert Hobbemastraat, Johannes Vermeerstraat, Schildershof en Jacob van Ruysdaelstraat. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 15 januari 2018 en zullen naar verwachting circa een jaar in beslag nemen. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Het werk omvat hoofdzakelijk het ophogen van het maaiveld. Hierbij wordt de riolering vervangen en wordt er totaal 2.995 meter nieuwe riolering aangelegd. Ook de verhardingen en het meubilair worden vernieuwd. Tevens wordt er nieuw groen geplaatst.

Wat gaan we in hoofdzaak doen?

De uit te voeren werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het ophogen van het maaiveld, de hoofdriolering en de huisaansluitingen op openbaar gebied tot het oorspronkelijke aanlegpeil. Hierbij worden de riolering en de verhardingen vernieuwd. Daarnaast zal er ook nieuw groen worden aangeplant. Mogelijk dat dit niet direct samenloopt met de riolerings- en verhardingswerkzaamheden, een en ander is afhankelijk van het plantseizoen. Voor informatie over het ontwerpproces en het definitieve ontwerp kunt u gebruik maken van deze link.

Fasering

De werkzaamheden zullen gefaseerd in wegvakken van circa 80 m worden uitgevoerd. Door Aannemingsbedrijf Kuipers Infra is een indicatief faseringsplan opgesteld. De fasering van de werkzaamheden is weergegeven op de faseringstekening. De planning en de werkvolgorde binnen de fases worden bepaald door de aannemer.

Planning

Riolering
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 9 november wordt de riolering vervangen in de Meindert Hobbemastraat 30 t/m 36 en in de Jan Steenlaan 26 t/m 38.

Bestrating
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 16 november worden de parkeervakken, het fietspad en het trottoir in de Jan Steenlaan 2 t/m 60 vervangen. De werkzaamheden van de nutspartijen worden anders (door middel van een gestuurde boring) uitgevoerd.

Rooien bomen en beplanting

Bij aanvang van de werkzaamheden op 15 januari 2018 is de aannemer gestart met het rooien van beplanting en bomen in fase 1 en 2. Het rooien van het overige groen zal gefaseerd plaatsvinden met in achtneming van het broedseizoen en de voortgang van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid

De aannemer draagt er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zorg voor dat de woningen voor nood- en hulpdiensten bereikbaar blijven. Ook zorgt de aannemer er voor dat de woningen binnen het werkgebied te voet door middel van loopschotten bereikbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden zal worden verzocht met het parkeren van auto’s rekening te houden met de stand van het werk, om stagnatie in de uitvoering te voorkomen. In de periode van uitvoering is enige overlast niet te vermijden, wij vragen hier begrip hiervoor.

Werkgrenzen

De werkzaamheden van de gemeente beperken zich tot het openbaar gebied. De huisaansluitingen op het riool worden door de gemeente vervangen tot aan de erfgrens. Het overige stuk is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Bewoners binnen het projectgebied worden verzocht om tijdig over de erfgrens hangend groen en overige objecten te verwijderen om stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.

Ophalen huisvuil

Het is voor de huisvuilophaaldienst niet mogelijk het huisvuil op te halen binnen de fase waar werkzaamheden plaatsvinden. Bewoners worden verzocht om het huisvuil bij de dichtstbijzijnde huisvuil aanbiedplaats buiten de desbetreffende fase aan te bieden.

Website

De ervaring van de gemeente Papendrecht is dat tijdens groot onderhoud in de wijk een aantal vragen regelmatig terugkomen. Hier staan de meest gestelde vragen met bijbehorend antwoord gebundeld. Ook zullen hier op de website regelmatig geactualiseerde documenten zoals de planning worden geplaatst.

Contactgegevens

Kuipers Infra te Strijen voert het werk uit. De uitvoerder van de aannemer is de heer H. Buitendijk, hij is bereikbaar via telefoonnr.: 078-674 21 87.
De opzichter namens de gemeente is de heer J. Verwers, hij is bereikbaar via telefoonnr.: 078-770 6276. Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u de directievoerder van de gemeente, de heer R. Borghuis bellen, hij is bereikbaar via telefoonnr.: 078-770 6254.


Bijlagen

PDF-bestandFaseringstekening

PDF-bestandSituatie per 18 september

PDF-bestandSituatie per 18 september Noordgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 18 september middengedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 30 oktober zuidgedeelte wijk

PDF-bestandSituatie per 30 oktober noordgedeelte wijk

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp