Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Inspraak ontwerpplan groenstrook tijdelijk parkeerterrein Den Briel

Zoek antwoord

Inspraak ontwerpplan groenstrook tijdelijk parkeerterrein Den Briel

Het nieuwbouwproject Den Briel is in mei 2017 gerealiseerd. Het einde van dit project betekende ook het begin van de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte. Zo zijn in de tweede helft van 2017 de werkzaamheden aan de Veerweg uitgevoerd. Momenteel worden de werkzaamheden aan de P.C. Hooftlaan uitgevoerd. Als laatste volgen werkzaamheden op de locatie van het tijdelijke parkeerterrein Den Briel. Voor dit parkeerterrein heeft de gemeente een ontwerpplan gemaakt. Het parkeerterrein is destijds aangelegd voor een tijdelijk winkelcentrum en kan nu als groenstrook worden ingericht. Het ontwerpplan van de groenstrook zal een inspraakprocedure doorlopen.

Inspraak

In het Papendrechts Nieuwsblad van 20 juni 2018 hebben burgemeester en wethouders van Papendrecht bekendgemaakt dat het schetsontwerp van Den Briel een inspraakprocedure zal doorlopen.
 
Het schetsontwerp ligt ter inzage van 25 juni 2018 t/m 9 juli 2018 op de burgerleestafel van het gemeentehuis en is ook hieronder te bekijken. Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar inspraakreactie indienen op het schetsontwerp bij de afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht, t.a.v. K. Koncar-Behic, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Op afspraak, tel. 14 078, kunnen belangstellenden tussen 09:00-16:00 uur een mondelinge toelichting krijgen bij de afdeling Beheer en Uitvoering. 

De inloopavond wordt gehouden op dinsdag 3 juli 2018 van 19:30 tot 21:30 uur in de pantry op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen tussen de genoemde tijdstippen zelf een moment kiezen om binnen te lopen. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden in een informele sfeer uitleg krijgen, inspraakreacties geven en krijgen zij, indien mogelijk, direct een reactie van de medewerkers van de gemeente. Belangstellenden worden op de inloopavond verzocht de vragen of inspraakreacties op de daarvoor bestemde formulieren op te schrijven. Deze vragen en inspraakreacties worden dan in het eindverslag van de inspraakprocedure opgenomen.

Na de inloopavond worden eventuele inspraakreacties zover mogelijk verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Zodra dat beschikbaar is, wordt dit aangekondigd in het Papendrechts Nieuwsblad en kan gedurende twee weken na publicatie op de gewijzigde onderdelen gereageerd worden.

Naar aanleiding van alle ingediende inspraakreacties zal het college het definitieve besluit over de wijzigingen van het voorlopig ontwerp nemen. Op het gewijzigde voorlopig ontwerp, hierna te noemen “het definitieve ontwerp” is geen inspraak meer mogelijk. Met het door het college vastgestelde definitieve ontwerp is de inspraak afgerond. Van de inspraakprocedure wordt een eindverslag gemaakt, waarin een overzicht van de gevolgde procedure, van de ingediende zienswijzen en de gemeentelijke reactie hierop wordt gegeven.

Na een mededeling in het Papendrechts Nieuwsblad komt het definitieve ontwerp met het eindverslag één week ter kennisneming op het gemeentehuis ter inzage te liggen. De stukken worden ook weer op de website geplaatst.

Planning

De inspraakprocedure neemt enkele maanden in beslag. Vervolgens wordt het werk aanbesteed. Naar verwachting zullen de werkzaamheden buiten starten in het vierde kwartaal van 2018.
Bijlagen:
PDF-bestandSchetsontwerp van de groenstrook Den Briel
PDF-bestandVoorbeeld van boom- en plantsoorten
PDF-bestandTekening/luchtfoto bestaande situatie

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp